dinsdag, 21. januari 2014 - 17:47 Update: 03-07-2014 0:44

Kwart haaien en roggen met uitsterven bedreigd

Foto van haai voor Australische westkust | SLSWA
Foto: SLSWA
foto van haai | Joeri Lamers | strandpaviljoenterschelling.nl
Foto: Joeri Lamers
Amsterdam

Een kwart van alle haaien en roggen ter wereld wordt met uitsterven bedreigd.

Dat blijkt uit de eerste wereldwijde analyse van deze diersoorten, uitgevoerd door wetenschappers van de IUCN expertcommissie voor haaien. Roggen lopen een groter uitstervingsrisico dan haaien.

Overbevissing is de voornaamste oorzaak van de teruggang in het aantal haaien en roggen. Veelal worden de dieren als bijvangst uit de zee gehaald. Steeds vaker vindt echter gerichte vangst plaats, bijvoorbeeld om de vinnen te verwerken in soep.

Provincie: