dinsdag, 29. juli 2014 - 12:30 Update: 29-07-2014 14:06

Lichte stijging meldingen homogeweld Amsterdam

'Homogeweld Amsterdam licht gestegen'
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Het aantal incidenten gerelateerd aan seksuele geaardheid is in Amsterdam in het afgelopen jaar licht gestegen.

​Waar in 2012 nog 176 mensen slachtoffer werden van (bedreiging met) geweld, waren dat er in het afgelopen jaar 189. Het totaal aantal gemelde incidenten - waaronder beledigingen, pesterijen en vernielingen - betrof 535 over het kalenderjaar 2013. In 2012 waren dat er 488.

"Desondanks kan niet per se gesteld worden dat het aldus onveiliger is geworden in de stad", zegt Ellie Lust, voorzitter van het netwerk Roze In Blauw. "We merken namelijk nadrukkelijk door onze goede contacten binnen de LHBT-gemeenschap dat de bereidheid om melding en aangifte te doen in de afgelopen jaren sterk is gestegen. Er is over het algemeen een goede vertrouwensband opgebouwd met de gemeenschap en die betaalt zich op die manier ook uit. Elke melding is voor ons waardevol, omdat we daarmee inzicht krijgen in hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Uiteraard blijft het een belangrijk aandachtspunt voor ons allemaal dat cijfer terug te dringen, want het zijn er ook 535 te veel".

Roze In Blauw
Roze In Blauw is een netwerk van politiemensen die, vanuit affiniteit met het onderwerp, zich specifiek bezighoudt met het opvangen van slachtoffers, het opnemen van aangiftes en het contact leggen en verbinding maken met de LHBT-gemeenschap.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):