woensdag, 15. januari 2014 - 13:45 Update: 03-07-2014 0:44

Loodsen op woonwagenkamp Waalre blijven illegaal

Loodsen op woonwagenkamp Waalre blijven illegaal
Foto: Archief EHF
Loodsen op woonwagenkamp Waalre blijven illegaal
Foto: Archief EHF
Waalre

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het woonwagencentrum aan de Broekweg in Waalre in stand gelaten.

De bewoners van het woonwagencentrum had een rechtszaak tegen de gemeenteraad van Waalre aangespannen. Zij hadden de Raad van State gevraagd het bestemmingsplan te vernietigen, omdat de loodsen op de woonwagenlocatie niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Volgens hen had dat wel gemoeten, onder meer omdat de gemeente zou hebben toegezegd dat de loodsen gelegaliseerd zouden worden.

Naar het oordeel van de Raad van State heeft de gemeente geen 'onvoorwaardelijke toezeggingen gedaan' dat de loodsen in het bestemmingsplan zouden worden opgenomen. Weliswaar had de gemeenteraad in 2006 nog het voornemen om de loodsen te legaliseren, maar alleen als die aan alle wettelijke eisen zouden voldoen. Omdat de loodsen niet voldeden aan de eisen uit het Bouwbesluit en milieuwetgeving, heeft de gemeenteraad besloten de loodsen niet te legaliseren. Hiermee heeft de gemeenteraad niet in strijd gehandeld met het vertrouwensbeginsel, aldus de hoogste bestuursrechter.