woensdag, 14. mei 2014 - 8:09 Update: 03-07-2014 0:36

Lubbers schreef brieven om vervolging te voorkomen

Foto van Ruud Lubbers | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Om vervolging te voorkomen vanwege uitspraken over kernwapens in Volkel heeft oud-premier Lubbers brieven geschreven aan de Tweede Kamer en aan Justitie.

Hij heeft alles op alles gezet om te ontkomen aan strafvervolging wegens het onthullen van staatsgeheimen. Dit schrijft RTL Nieuws dinsdag op basis van doucmenten die zijn vrijgegeven in een procedure op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. (Wob).  Uit die documenten blijkt dat Lubbers over deze zaak brieven schreef aan de hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM) en aan de voorzitter van de zogenoemde commissie-Stiekem van de Tweede Kamer (die gaat over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten).

Lubbers liet zich vorig zomer ontglippen dat er in Volkel (Brabant) nog Amerikaanse kernwapens opgeslagen liggen. Hij zei daar toen over: 'Ik had nooit gedacht dat die malle dingen er nog steeds zouden zijn. Ze hebben een functie in het nucleaire. Zinloos.' Hij vertelde verder dat het ging om 22 bommen in ondergrondse kluizen. Oud-premier Van Agt bevestigde het verhaal van Lubbers. Daarop startte het OM een onderzoek of Lubbers kon worden vervolgd vanwege schending van geheimhoudingsplicht en openbaring van staatsgeheimen. In oktober 2013 concludeerde het OM dat de beide oud-premiers niet zouden worden vervolgd. Juist omdat het om staatsgeheimen ging, kon het OM niet nagaan of de uitspraken van Lubbers en Van Agt juist waren.

Maar volgens RTL Nieuws heeft Lubbers met zijn brieven geprobeerd de beslissing van het OM te beïnvloeden. Dat lijkt gelukt. Klassenjustitie meent RTL Nieuws. Een gewone burger zou volgens hen voor zoiets gewoon worden vervolgd. RTL Nieuws concludeerde uit de stukken ook dat het onderzoek door OM niet veel had voorgesteld.