vrijdag, 20. juni 2014 - 17:19 Update: 03-07-2014 0:34

Maatregelen nodig voor blijvende toegankelijkheid van dure kankermedicijnen

Foto van medicijnen pillen doordrukstrips | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

KWF doet een oproep aan de overheid en beroepsgroepen om maatregelen te nemen om te voorkomen dat dure kankermedicijnen straks misschien uit kostenoogpunt niet meer worden voorgeschreven aan kankerpatiënten. Dit meldt KWF vrijdag.

Door de toename van het aantal kankerpatiënten en de komst van nieuwe dure oncologische geneesmiddelen, zullen de kosten voor de behandeling van kankerpatiënten drastisch stijgen. Het zorgsysteem is niet voorbereid op deze ontwikkeling.

Hierdoor kan de onwenselijke situatie ontstaan dat op ziekenhuis- of spreekkamerniveau vanwege financiële overwegingen wordt bepaald welk duur geneesmiddel wel of niet wordt voorgeschreven. Als we niets doen dreigt willekeur en zal de gelijke toegang tot dure geneesmiddelen verdwijnen. Kankerpatiënten zullen daardoor niet altijd de juiste behandeling krijgen.

Vrijdag verscheen het signaleringsrapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen’ van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding (SCK).Volgens KWF Kankerbestrijding zijn landelijke maatregelen cruciaal om in de nabije toekomst de toegang tot de juiste behandeling voor kankerpatiënten te garanderen.

Stijgende kosten en begrensde uitgaven
Door medisch-technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe kankergeneesmiddelen op de markt. Dit is goed nieuws voor kankerpatiënten; de nieuwe behandelingen geven een grotere kans op genezing of levensverlenging.

Aan de andere kant komt er een grotere druk op het ziekenhuisbudget omdat het aantal patiënten stijgt en er meer dure kankergeneesmiddelen komen. Door de maximale toegestane groei binnen het Budgettair Kader Zorg is er in de toekomst onvoldoende ruimte om nieuwe geneesmiddelen te kunnen financieren.

Risico op problemen in toegankelijkheid voor de kankerpatiënt
Als er geen adequate vergoedingsafspraken zijn, kan de situatie ontstaan waarbij op ziekenhuis- of op spreekkamerniveau besloten wordt om een duur geneesmiddel wel of niet voor te schrijven op basis van een financiële overweging.

KWF Kankerbestrijding vindt dat onwenselijk en streeft ernaar dat alle kankerpatiënten de behandeling die ze nodig hebben ontvangen. Daarom moeten nieuwe kosteneffectieve geneesmiddelen zo snel mogelijk toegankelijk zijn. Ook dient het in Nederland uniform en transparant te zijn wat de patiënt kan verwachten aan kankerzorg.

Categorie:
Tag(s):