maandag, 13. januari 2014 - 17:40 Update: 03-07-2014 0:44

Mansveld:weigeren blinde-geleidehond in taxi mag niet

Foto van blinde vrouw met stok en hond | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretaris van Mansveld van Infrastructuur en Milieu noemt het ‘onfatsoenlijk gedrag’ als een taxichauffeur een klant met een blindengeleidehond weigert te vervoeren.

Daarom wil zij eerst kijken of gemeenten en betrokkene organisaties voor de zomer 2014 zelf met een oplossing komen. Lukt dat niet dan zal de staatssecretaris desnoods door middel van wetgeving het probleem aanpakken.

Dit heeft zij maandag in antwoord op kamervragen in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Uitgangssituatie
Bij het weigeren van blindengeleidehonden – meer in het algemeen: hulphonden – gaat het om weigeringen op standplaatsen voor straattaxi’s. In het contractvervoer en op de belmarkt doet het probleem zich (nagenoeg) niet voor, omdat de reiziger van te voren kan aangeven dat hij met een hulphond reist. De taxivervoerder kan zijn aanbod daarop afstemmen.

Uit een quick scan is gebleken dat weigering tot ongeveer 10 klachten per jaar leidt, voornamelijk in de grote steden. Daarnaast geven reizigers met hulphonden weigeringen niet altijd door als klacht, omdat zij niet konden zien welke taxichauffeur hen heeft geweigerd. Al met al is de indruk dat het om enkele tientallen weigeringen per jaar gaat.

Praktische aanvullingen
In aanvulling op gemeentelijk maatwerk zie ik voorbeelden van praktische bijdragen van andere betrokken partijen. Ondernemersvereniging KNV Taxi heeft de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer per 1 januari 2014 aangescherpt: de taxichauffeur moet onder alle omstandigheden hulphonden meenemen.

Als hij allergisch voor honden is, moet hij binnen 15 minuten voor vervangend vervoer zorgen. Zo zijn er mogelijk meer praktische oplossingen die tot goede resultaten kunnen leiden, zonder dat landelijke regelgeving nodig is. ‘Maar ook de mogelijkheid van regelgeving blijft nadrukkelijk in beeld, omdat naar mijn mening het weigeren van hulphonden uit principe niet aanvaardbaar is’, aldus Mansveld.

Landelijke regelgeving
In de Taxiwet, onderdeel van de Wet personenvervoer 2000, kan het verplicht meenemen van een hulphond als eis worden opgenomen. Daarvoor gaat de staatssecretaris nu regelgeving voorbereiden. Mansveld wil daarbij zo veel mogelijk rekening houden met de doelstelling van de Taxiwet en de aansluiting op gemeentelijke bevoegdheden. Gemeenten hebben dus nu nog tot de zomer de kans en de tijd om zelf met een afdoende aanpak te komen.