vrijdag, 29. augustus 2014 - 15:06 Update: 29-08-2014 15:22

Mariëtte Hamer volgt Wiebe Draijer op als voorzitter SER

Mariëtte Hamer volgt Wiebe Draijer op als voorzitter SER
Foto: Archief EHF
Den Haag

Mariëtte Hamer (56 jaar) volgt vanaf 10 september 2014 de heer Wiebe Draijer op als nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Een commissie binnen de SER heeft Hamer unaniem voorgedragen als voorzitter. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de voordracht.

Hamer is momenteel Tweede Kamerlid voor de PvdA. Het kabinet draagt haar voor vanwege haar ruime ervaring in de polder, zo was ze onder meer betrokken bij de totstandkoming van het sociaal akkoord in 2013. Daarnaast geniet Hamer veel vertrouwen van zowel werkgevers en werknemers en heeft ze grote kennis van sociaaleconomische vraagstukken. 

Mariëtte Hamer werd in 1958 geboren in Amsterdam. Ze behaalde het doctoraalexamen Algemene Taalwetenschappen. In 1983 was zij medeoprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond. Daarna was Hamer werkzaam in het onderwijs en de wetenschap. Sinds 1998 is ze Tweede Kamerlid voor de PvdA, van januari 2008 tot mei 2011 was zij fractievoorzitter. Momenteel is Hamer voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook is ze woordvoerder op het terrein van sociale zaken, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeid en zorg. In 2013 was ze lid van de commissie voor in- en uitgeleide bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander.

De minister van SZW hecht veel waarde aan de samenwerking tussen overheid en sociale partners en wil dat de SER daarbij een grote rol blijft spelen. De SER bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn deskundigen die als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden functioneren.