maandag, 15. december 2014 - 14:44 Update: 15-12-2014 15:39

Martini Ziekenhuis sluit 2013 financieel positief af

Martini Ziekenhuis sluit 2013 financieel positief af
Foto: Archief EHF
Groningen

Het Martini Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2013 met een positief financieel resultaat afgesloten en heeft van de externe accountant een goedkeurende controleverklaring heeft gekregen. Dit meldt het martini Ziekenhuis maandag.

‘De weerstandsindicatoren (solvabiliteit en liquiditeit) zijn toegenomen en hierdoor is de financiële positie van het Martini Ziekenhuis verstevigd’, aldus het ziekenhuis.

Hans Feenstra, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘We publiceren, net als alle andere ziekenhuizen nu pas in december, later dus dan normaal. Dat komt omdat we met een stofkam nogmaals alle declaraties richting de zorgverzekeraars zijn nagegaan, om te analyseren of ze correct geregistreerd waren. Uit die analyse komt naar voren dat 99,3% van het totaal aantal declaraties correct was. Dit heeft dan ook voor ons ziekenhuis nauwelijks tot geen effect op het jaarresultaat gehad.’

Financiële resultaten

Het financieel resultaat van het Martini Ziekenhuis is € 6,9 miljoen positief. Dit is een licht positief vertekend beeld, aangezien hierin ook een eenmalige meevaller van € 3 miljoen is opgenomen. Die meevaller komt voort uit verrekenbedragen door de overgang naar een nieuw declaratiesysteem. Het nettoresultaat van € 3,9 miljoen is in lijn met de verwachting voor 2013. De omzet van het Martini Ziekenhuis is gestegen van € 235,9 miljoen in 2012 naar € 244,5 miljoen in 2013.