maandag, 10. februari 2014 - 17:16 Update: 03-07-2014 0:42

Medicijnen tegen kanker versneld beschikbaar

Archieffoto van medicijnen pillen in doorsrukstrips | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het vroegtijdig beschikbaar maken van geneesmiddelen, nog voordat ze het volledige wettelijke goedkeuringstraject hebben doorlopen, komt op gang. Dit meldt het Farmaceutisch Weekblad.

‘MyTomorrows start deze maand met de verstrekking van enkele nieuwe middelen voor vijf soorten kanker’, aldus het Farmaceutisch Weekblad.

Later dit jaar volgt veel meer medicatie. Initiatiefnemer Ronald Brus van MyTomorrows: “Door ons komen middelen zeven à acht jaar eerder beschikbaar.”

Kanker
Dit jaar komen tien à vijftien nieuwe geneesmiddelen versneld beschikbaar voor duizenden patiënten. Nog deze maand zijn dat twee à drie nieuwe type medicijnen: immunotherapeutica, die geschikt zijn voor vier à vijf soorten kanker, onder meer voor behandeling van nier- en dikkedarmkanker. Deze geneesmiddelen kunnen jaren eerder aan patiënten worden gegeven dankzij MyTomorrows.

Dat zegt voorzitter Ronald Brus van de raad van commissarissen van MyTomorrows. “Met de nieuwe middelen willen we duizenden patiënten helpen. We streven ernaar om later dit jaar nog tien andere geneesmiddelen aan te bieden.”

Afweersysteem
Immunotherapeutica richten zich op een versterking van het afweersysteem, waardoor het lichaam van de kankerpatiënt zelf de tumoren en de uitzaaiingen opruimt.

Tien à vijftien jaar
MyTomorrows werd twee jaar geleden opgericht door onder anderen Brus, met het doel om in een vroegtijdig stadium geneesmiddelen beschikbaar te stellen aan patiënten. Het traject van uitvinding van een nieuw medicijn tot het moment dat het op de markt komt, duurt vanwege de strikte regelgeving minimaal tien jaar. MyTomorrows wil al halverwege dat proces deze middelen via artsen door de farmaceutische bedrijven geven aan patiënten - als ze dat willen en zich aanmelden. De medicijnen zijn in deze fase wel al klinisch getest.

MyTomorrows heeft de afgelopen maanden al op beperkte schaal geneesmiddelen in een vroegtijdig stadium gegeven aan tientallen patiënten in Nederland en België, onder andere tegen enkele vormen van depressie.

In de toekomst zal MyTomorrows zich volgens Brus richten op het vroegtijdig beschikbaar stellen van medicatie tegen kanker en neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, alzheimer, MS en ALS.

Kosten van het trailtraject
“Het is te bizar voor woorden dat het vijftien jaar duurt voordat een geneesmiddel op de markt mag komen”, vindt Brus. “Met een octrooi heeft een bedrijf dan nog vijf jaar de tijd om zijn investering terug te verdienen. Vind je het gek dat medicijnen zo duur zijn? Niet de medicijnen zijn krankzinnig duur, maar het systeem.”

MyTomorrows wil de komende jaren wereldwijd gaan opereren. De organisatie is nu behalve in Nederland en België actief in Frankrijk, Canada, Zuid-Amerika en Turkije. “Momenteel treffen we voorbereidingen om medicatie te geven in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Duitsland”, vertelt Brus.

“We willen over ongeveer vijf jaar duizenden patiënten in Nederland per jaar aan medicatie helpen en tienduizenden mensen wereldwijd. Door ons komen middelen zeven à acht jaar eerder beschikbaar voor patiënten.”

Het hangt volgens Brus van de zorgverzekeraar af of de kosten die verbonden zijn aan behandeling via MyTomorrows gedeeltelijk of deels wordt vergoed.