dinsdag, 24. juni 2014 - 13:40 Update: 03-07-2014 0:34

Meer chronisch zieken door hogere levensverwachting

Foto van rollators | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
De Bilt

In 2030 is de levensverwachting van mannen 82 jaar, die van vrouwen 85. Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%. Dit stelt het RIVM.

Deze stijging betekent niet dat meer mensen buiten de maatschappij komen te staan: de meeste chronisch zieken van 20-65 jaar werken net zo veel als mensen zonder chronische ziekte. Het percentage volwassenen met overgewicht (48%) zal waarschijnlijk niet verder toenemen.

Eén van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek door het RIVM is de stijging van het aantal chronisch zieken. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Daarbij zal ook het aantal mensen met twee of meer aandoeningen toenemen. Vooral door de vergrijzing steeg het aantal mensen met een ziekte het afgelopen decennium en die stijging zet door. Vroege opsporing van ziekten plus een betere behandeling maken dat mensen langer kunnen leven met hun ziekte. Ook hierdoor stijgt het aantal mensen met een ziekte.

Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte (met 13% van de ziektelast), gevolgd door overgewicht, weinig bewegen en ongezonde voeding. Het percentage volwassen rokers daalt al lange tijd. Als deze trend doorzet, zal het percentage Nederlandse rokers dalen van 23% in 2012 naar 19% in 2030. Onder laagopgeleiden is het percentage rokers overigens anderhalf keer zo groot als onder hoogopgeleiden. Dit verschil is sinds 1990 iets groter geworden.