dinsdag, 8. april 2014 - 8:26 Update: 03-07-2014 0:38

Meer discriminatie gemeld in 2013

foto van discriminatie | fbf archief
Foto: fbf archief
Amsterdam

Het aantal vragen over discriminatie is ten opzichte van 2012 met 75 procent explosief gestegen. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in haar jaarverslag over 2013.

De vragen over afkomst zijn meer dan verdubbeld en de vragen over zwangerschapsdiscriminatie bijna verviervoudigd. Uit de cijfers blijkt ook dat discriminatie op het werk een groot probleem is in Nederland.

56% van de zaken bij het College gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarom start het College vandaag een bewustwordingscampagne tegen discriminatie op het werk. Laurien Koster, voorzitter: "Uitsluiting vindt al plaats vanaf de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ook in 2013 kreeg het College signalen dat bedrijven stagiairs weigeren vanwege bijvoorbeeld hun huidskleur of omdat zij een hoofddoek dragen."

Discriminatiecijfers
In 2013 beantwoordde het College 2581 vragen, ontving het 498 verzoeken om een oordeel van het College en deed het 183 uitspraken. Het aantal zaken over afkomst is het meest gestegen 14% naar 18%. Bij de uitspraken waren geslacht (22%), handicap/chronische ziekte (17%) en leeftijd (17%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden.

In steeds meer zaken is daadwerkelijk sprake van discriminatie. De afgelopen twee jaar is dit aantal gestegen van 56% in 2011 naar 62% in 2013. In 77% van deze zaken nam de discriminerende partij maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Dit is 7% meer dan in 2012. Hieruit blijkt dat werkgever, scholen en ondernemers vaak niet weten dat zij discrimineren.

Provincie: