vrijdag, 30. mei 2014 - 11:04 Update: 03-07-2014 0:35

Meer geld naar gemeenten voor jeugdzorg

foto van gezin | fbf archief
Foto: fbf archief
foto van gezin | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) presenteren via de meicirculaire het definitieve budget voor jeugdhulp en jeugdzorg. Gemeenten krijgen in 2015 zo'n 3,9 miljard om hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Gemeenten hadden sinds vorig jaar al 95 procent zekerheid over het budget dat ze ontvangen voor hun nieuwe verantwoordelijkheden. Dat is nu 100 procent.

Van Rijn: 'Mooi dat deze mijlpaal is bereikt, zeven maanden voordat gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijkheid zijn voor de zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen. Nu de cijfers definitief zijn, zien we ook dat de korting in 2015 beperkt is, zo'n 3 procent. Hierdoor kunnen gemeenten en jeugdzorginstellingen verantwoorde afspraken maken'.

Teeven: 'De wet is helder. Het laatste restje van het budget is definitief. Gemeenten hebben nu onbelemmerd zicht op de eindstreep. Zij kunnen hun inkoopafspraken afronden en er voor zorgen dat kinderen en gezinnen straks bij goeie professionals terecht kunnen als ze het nodig hebben.'

In vergelijking met de laatste update – in december 2013 – is er zo’n 330 miljoen budget toegevoegd aan het totaalbudget dat overgaat naar de gemeenten. Dat komt vooral omdat begin 2014 precies is vastgesteld welk deel van de jeugd AWBZ taken naar gemeenten gaan en wat onderdeel is van het wetsvoorstel Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast is er op basis van de meest actuele cijfers van de zorgverzekeraars een betere inschatting gemaakt van het aandeel jeugd in het totale budget voor de geestelijke gezondheidszorg.  Ook is bekend geworden welke vergoeding gemeenten gaan ontvangen voor uitvoeringskosten. Ten slotte zijn onlangs de meest recente groeicijfers voor de zorg bekend geworden, dit heeft voor alle geldstromen een kleine plus opgeleverd.

Provincie:
Tag(s):