maandag, 29. september 2014 - 17:20 Update: 30-09-2014 14:20

Meer gevallen van euthanasie

Aantal meldingen euthanasie in 2013 met 15% toegenomen
Foto: EHF
Arnhem

Het aantal euthanasiemeldingen dat de vijf regionale toetsingscommissies in 2013 hebben ontvangen is met 15 % gestegen. Dit blijkt maandag uit het jaarverslag van de vijf regionale toetsingscommissies.

In 2013 kwamen er in totaal 4829 meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding binnen. Dit is een stijging van 15 % ten opzichte van 2012 (4188). 

Meldingen
In 4501 gevallen ging het om levensbeëindiging op verzoek (euthanasie), in 286 gevallen om hulp bij zelfdoding en 42 keer betrof het een combinatie van beide. De toetsingscommissies oordeelden over bijna alle meldingen dat de arts overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. 

In 2013 is over 5 meldingen geoordeeld dat de arts niet volgens de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. Deze meldingen zijn doorgezonden aan het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Evenals in vorige jaren is kanker in verreweg de meeste gevallen de oorzaak van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden. 

Dementie
In 2013 hebben de commissies 97 dementiemeldingen beoordeeld; deze werden allen door de commissies als zorgvuldig beoordeeld. In verreweg de meeste gevallen ging het om patiënten die zich in de beginfase van een proces van dementering bevonden, dat wil zeggen de fase waarin ze nog inzicht hadden in hun ziekte en in de symptomen zoals verlies van oriëntatie en persoonlijkheid. Zij werden wilsbekwaam geacht ten aanzien van hun verzoek omdat ze de gevolgen van hun verzoek (nog) goed konden overzien.

Psychiatrische aandoeningen
Er waren 42 meldingen van euthanasie bij patiënten met een (uitbehandelde) psychiatrische aandoening; Van de 42 in het verslagjaar ontvangen meldingen zijn er in 2013 door de commissies 32 beoordeeld. Al deze meldingen werden door de commissies als zorgvuldig beoordeeld. 

Meldingen SLK
Op 1 maart 2012 is de Stichting Levenseindekliniek (SLK) van start gegaan. De commissies hebben in dit verslagjaar in totaal 107 meldingen ontvangen van de ambulante teams van de SLK.

Categorie:
Provincie: