woensdag, 6. augustus 2014 - 12:27 Update: 06-08-2014 17:01

Meer gifstoffen op druiven dan in de wijn

gewasbeschermingsmiddelen, wijn

Wijnen die in Nederlandse winkels wordt verkocht, bevatten over het algemeen veel minder vaak gewasbeschermingsmiddelen dan druiven.

In die gevallen waarbij resten van gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen zijn de gehalten ook veel lager dan in druiven. Dit concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in haar rapportage ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in wijnen’  over de afgelopen 10 jaar.

Bij de bijna 700 monsters die de NVWA tussen 2004 en 2013 nam, werd maar in één incidenteel geval meer residu van een gewasbeschermingsmiddel gevonden dan toegelaten is. Wel werden in ruim de helft ven de monsters residuen aangetroffen. Gemiddeld bevat een wijn dan ongeveer twee verschillende residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Voor wijndruiven gelden voor deze residuen zogenaamde Maximale Residu Limieten (MRLs). Ook op wijnen zijn deze van toepassing. Deze MRLs worden bepaald en gepubliceerd door de EU, die daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht neemt.

Controle door NVWA

De NVWA controleert steekproefsgewijs of voldaan wordt aan de MRL’s bij regulier gekweekte groente en fruit. Hiervoor analyseert de NVWA jaarlijks 4500 monsters groente en fruit, afkomstig uit de hele wereld. Een deel van de steekproef is representatief voor een product of productgroep en een deel wordt risicogestuurd bemonsterd. Wanneer uitgangsproducten niet beschikbaar zijn voor controle worden ook wel verwerkte producten zoals wijnen onderzocht.