zondag, 9. maart 2014 - 13:58 Update: 03-07-2014 0:40

Meer natuurgebieden als begraafplaats

Natuurbegraafplaats | Natuurmonumenten
Foto: Natuurmonumenten
Arnhem

Vanaf volgend jaar kunnen mensen wanneer zij overlijden een laatste rustplek vinden in een natuurgebied. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland ondertekenen woensdag 12 maart op natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem een overeenkomst die begraafplaatsen in de natuur mogelijk maakt.

Gezamenlijk zullen zij de komende jaren tien tot vijftien natuurbegraafplaatsen in Nederland inrichten. Natuurbegraven Nederland zorgt voor de exploitatie van de begraafplaats en de uitvoering van de uitvaart. Natuurmonumenten stelt natuurgebieden beschikbaar en onderhoudt en beschermt deze tot in de eeuwigheid. In 2015 zal de eerste natuurbegraafplaats op een natuurterrein geopend worden.

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland onderzoeken in de provincies Brabant, Utrecht en Noord-Holland de eerste locaties. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke gevolgen voor flora en fauna, de grondwaterstanden en eventuele archeologische waarden. Daarna start een procedure om een deel van het gebied te wijzigen naar ‘tijdelijke begraafplaats’. Natuurmonumenten gaat met omwonenden van de locaties in gesprek over de nieuwe functie van het natuurgebied. ,,98 procent van de natuurgebieden van Natuurmonumenten is vrij toegankelijk voor mensen. De nieuwe functie die een natuurgebied krijgt door het natuurbegraven, verandert de openstelling van onze gebieden niet”, onderstreept Marc van den Tweel.