dinsdag, 6. mei 2014 - 16:57 Update: 03-07-2014 0:37

Meer studenten melden zich aan voor universiteit

Foto van studenten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Bijna 66 duizend studenten hebben zich voor de deadline van 1 mei aangemeld voor een universitaire studie. Aanvankelijk leken de aanmeldcijfers achter te blijven op de cijfers van vorig studiejaar, maar in de laatste week meldden zich nog bijna 9 duizend studenten aan. Dit zegt de Vereniging van Universiteiten dinsdag.

Het aantal aanmeldingen is bijna 5% hoger dan op de deadline van 1 september vorig jaar. Dit jaar hanteren alle universiteiten de wettelijke deadline van 1 mei om daarna matchingsactiviteiten voor studenten te kunnen organiseren. Een aankomend student die zich na 1 mei aanmeldt, kan geweigerd worden voor de opleiding.

De aanmeldcijfers zijn geen definitieve inschrijfcijfers. Er kunnen nog aanmeldingen bij komen en aanmeldingen kunnen worden ingetrokken. In de regel is het aantal aanmeldingen hoger dan het aantal definitieve inschrijvingen. De uiteindelijke inschrijfcijfers volgen dit najaar.

Na de aanmelding volgen matchingsactiviteiten om iedere student op de juiste plek te krijgen. Universiteiten pogen op die manier de studieuitval in het eerste jaar te verminderen. De uitval in het eerste jaar van universitaire opleidingen is te hoog: 25% van de studenten gaat na zijn eerste jaar niet door met de opleiding van zijn keuze.