woensdag, 15. januari 2014 - 21:34 Update: 03-07-2014 0:44

Meerderheid gemeenten stemt tegen zorgakkoord van kabinet

Foto van staatssecretaris van Rijn | RVD
Foto: RVD
Den Haag

Van de ruim 300 gemeenten heeft 67%, op de VNG ledenraadpleging Wmo/persoonlijke verzorging over het in december 2013 bereikte overlegresultaat met staatssecretaris Van Rijn, niet ingestemd. Dit meldt de VNG woensdag.

Na weging van alle uitgebrachte stemmen is de uitslag als volgt: 33% van de gemeenten stemt in met het overlegresultaat tegenover 67% van de gemeenten niet.

Opvallend is dat de zorgen en bezwaren van voor- en tegenstemmers sterk overeenkomen. Met andere woorden, er zijn vooral “ja, mits” en “nee, tenzij “ toelichtingen op de uitgebrachte stemmen.

Gemeenschappelijk zijn de zorgen die gemeenten op dit moment hebben over de wijze waarop de decentralisatie van taken naar gemeenten van Rijkswege vorm krijgt.

Tegen die achtergrond verwijzen gemeenten naar de nog steeds bestaande onduidelijkheid over de budgetten, te veel vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars, de vertraging waarop het wetgevingstraject tot op heden vorm krijgt én de toenemende stapeling van kabinetsmaatregelen die gemeenten op verschillende terreinen raken. Dat de gemeenten nieuwe verantwoordelijkheid op zich willen nemen, staat in het geheel niet ter discussie.

Definitief besluit vrijdag
Donderdag 16 januari worden de resultaten van de ledenraadpleging nader besproken in de VNG Commissie Zorg. Deze commissie adviseert het VNG bestuur over de te nemen vervolgstappen. Het VNG bestuur neemt op vrijdag 17 januari a.s. een definitief besluit.

Persconferentie
Op vrijdag 17 januari uur vindt er om 15.30 uur een persconferentie plaats.  Tijdens deze persconferentie geeft mvw. Annemarie Jorritsma, voorzitter van het VNG bestuur, een toelichting op het genomen besluit.