dinsdag, 20. mei 2014 - 13:50 Update: 03-07-2014 0:36

De meester keert terug voor de klas

Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Basisschoolleerlingen gaan de komende jaren weer meer les krijgen van meesters. Dat is het gevolg van het groeiend aantal mannen dat kiest voor de pabo, zo blijkt uit laatste arbeidsmarktcijfers.

Vorig collegejaar steeg het aantal aanmeldingen van mannelijke studenten naar 22%. Volgens minister Jet Bussemaker (Onderwijs) een positieve ontwikkeling waar de hele school profijt van kan hebben.

Van het volledige lerarenkorps is op dit moment bijna 1 op de 5 man. Minister Bussemaker deelt de zorgen over de terugloop van het aantal mannen voor de klas. De bewindsvrouw is dan ook positief over de groei van het aantal mannelijke pabostudenten: “Het is goed dat steeds meer lerarenopleidingen zich met hun opleidingen specifieker richten op toekomstige meesters. Mannen geven net zo goed les als vrouwen. Maar hoe meer variatie in de lerarenkamer, hoe beter voor de ontwikkeling van kinderen. Juist de verschillende belevingswerelden en de manier van lesgeven van mannen en vrouwen leren kinderen op een andere manier naar dingen kijken. Daarnaast maakt een divers team een school altijd sterker ”.

Provincie:
Tag(s):