woensdag, 3. september 2014 - 12:44

Meld onveilige provinciale wegen bij de ANWB

Meld onveilige provinciale wegen bij de ANWB
Foto: Archief EHF
Den Haag

Weggebruikers kunnen vanaf vandaag tijdens de maand september onveilige provinciale wegen via www.anwb.nl/veiligewegen melden.

In Nederland vallen op dit moment twee doden en vijftig gewonden per dag in het verkeer. Een kwart van de verkeersslachtoffers valt op provinciale wegen. De ANWB vindt dat dat aantal naar beneden moet. Onveilige provinciale wegen in kaart brengen kan daaraan bijdragen.

De ANWB wil de provinciebestuurders met de resultaten van deze publieksactie waardevolle informatie geven die helpt om de veiligheid van de wegen te verbeteren.

Met behulp van een speciale meetwagen heeft de ANWB de veiligheid van provinciale wegen de afgelopen jaren onderzocht. Daarbij is gekeken naar de inrichting van de wegen. Uit dit onderzoek (EuroRAP genaamd) zijn een aantal provinciale wegen naar voren gekomen die onveilig zijn. Volgens de bond zijn aanpassingen aan de inrichting noodzakelijk om het veiligheidsniveau te verhogen. Te denken valt aan het aanpassen van kruisingen en het afschermen van obstakels zoals bomen langs wegen. Deze wegen staan op de provinciale kaartjes op www.anwb.nl/veiligewegen in rood aangegeven. Weggebruikers kunnen aangeven welke van deze onveilige wegen naar hun mening het eerste zouden moeten worden aangepakt. De ANWB vraagt weggebruikers daarbij ook aan te geven waarom zij dat vinden.

De ANWB heeft dit voorjaar onderzoeksrapporten over de veiligheid van alle provinciale wegen overhandigd aan vertegenwoordigers van de twaalf provinciebesturen. De bond vraagt nu aan alle weggebruikers om onveilige wegen te melden zodat deze resultaten aan de provincies kunnen worden aangeboden in aanvulling op de onderzoeksrapporten.

Provincie: