vrijdag, 7. februari 2014 - 9:37 Update: 03-07-2014 0:43

Meldkamer Noord Nederland stelt Friese taal niet verplicht

Foto van meldkamer politie | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Drachten

Op de meldkamer in Noord Nederland worden centralisten niet verplicht om de Friese taal te beheersen. Dit heeft de veiligheidsregio Fryslân besloten volgens Binnenlands Bestuur.

Op de meldkamer in Drachten worden telefoontjes beantwoord uit de drie noordelijke provincies. De Ried van Fryske Beweging heeft onlangs de veiligheidsregio geadviseerd om centralisten van ambulance, brandweer en politie verplicht Fries te kunnen spreken. Dit na een aantal incidenten die gerelateerd waren aan de taal.

Ook de meldkamer zelf wil niet aan het verplicht stellen van de Friese taal. Dit zou kunnen leiden tot discriminatie. De directeur van de Meldkamer Noord Nederland schreef in een brief aan de burgemeester van Leeuwarden 'De aanwezigheid van voldoende Friestalige medewerkers kan een effect zijn van werving en selectie maar er kan niet op gestuurd worden.'

Rober Rambonnet van de veiligheidsregio Fryslân zegt 'Als blijkt dat iemand alleen Fries spreekt of alleen in het Fries zijn verhaal wil doen, krijgt ‘ie een Friessprekende centralist’