dinsdag, 6. mei 2014 - 11:00 Update: 03-07-2014 0:37

Mest blijkt een belangrijke verspreider van Q-koorts

foto van koe | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

Mest is een belangrijke verspreider van Q-koorts, blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van de universiteiten in Maastricht en Wageningen en de GGD. Milieudefensie roept op tot strengere aanpak van mestfraude nu mest opnieuw in verband wordt gebracht met ernstige gezondheidsrisico's.

Zo'n veertig procent van de mest in zuidoost Nederland wordt illegaal verwerkt, bijvoorbeeld door meer mest uit te rijden op een stuk land dan mag. Daarmee worden de gezondheidsrisico's ook oncontroleerbaar.

“Mensen worden ziek van mest en mestfraude verdient dan ook een serieuze aanpak,” aldus Jacomijn Pluimers, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie.”Het is ongehoord dat we helemaal geen zicht hebben op waar een groot deel van de mest blijft, terwijl er ernstige gezondheidsrisico's aan kleven.”

Pluimers stelt dat niet alleen geitenmest zorgt voor gezondheidsrisico's. “We weten al dat koeienmest vaak bacteriën bevat die resistent zijn tegen antibiotica.” Milieudefensie wijst erop dat het mestoverschot in Nederland gewoon te groot is. Pluimers: “Nergens worden zoveel dieren per hectare landbouwgrond gehouden als in Nederland. We hebben een grotere vee-industrie dan ons land aankan. Dat blijft voor problemen zorgen.”

Bij de uitbraak van Q-koorts tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland zo'n 50.000 mensen besmet.

Categorie: