dinsdag, 14. januari 2014 - 22:07 Update: 03-07-2014 0:44

Milieudefensie:keuze Arcadis voor onderzoek schaliegas onvoorstelbaar

Foto van schalliegaswinning | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Het onderzoek voor de structuurvisie schaliegas van het ministerie van Economische Zaken zal worden uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis. Dat maakt minister Kamp dinsdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Milieudefensie vindt het onvoorstelbaar dat Kamp wederom kiest voor een onderzoeksbureau dat zelf grote belangen heeft bij schaliegaswinning. Dit meldt Milieudefensie dinsdag.

In de structuurvisie wil het ministerie van Economische Zaken uiteindelijk aanwijzen op welke locaties in Nederland naar schaliegas geboord kan worden. Het onderzoek van Arcadis is een zogeheten plan MER. Hierin worden de mogelijke boorlocaties op een rij gezet.

Het aanwijzen van die boorlocaties door Economische Zaken gebeurt dus op basis van het onderzoek door Arcadis. Minister Kamp liet begin 2013 ook een onderzoek doen naar de risico's van schaliegaswinning in Nederland.

Dat onderzoek -dat plaatsvond onder regie van ingenieursbureau Witteveen+Bos- was omstreden, omdat het mede werd uitgevoerd door onderzoeksbureaus die zelf economische belangen bij schaliegaswinning hebben. Eén van die bureaus was Arcadis.

Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen bij Milieudefensie: “Het is totaal onaanvaardbaar dat Kamp weer kiest voor een onderzoeksbureau dat dikke vingers in de pap heeft bij de schaliegasindustrie. De uitkomst van het onderzoek kunnen we wel raden: belangen van omwonenden en het milieu zullen aan de kant worden geschoven." 

Op basis van het onderzoek van Witteveen en Bos concludeerde de minister vorig jaar dat de risico's van schaliegasboringen in Nederland beheersbaar zijn. De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER), die de overheid adviseert over milieugevolgen van overheidsbeleid, vond het onderzoek echter onvoldoende, omdat bovengrondse effecten op kwaliteit van leefomgeving en natuur en milieu niet genoeg waren meegenomen, terwijl die grote impact kunnen hebben op de leefomgeving van mensen. Daarop besloot Kamp dat er nieuw onderzoek moest komen, waarvoor nu dus opnieuw het omstreden Arcadis wordt ingeschakeld.

 
Provincie: