vrijdag, 5. september 2014 - 9:29 Update: 05-09-2014 9:33

'Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig'

Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig
Foto: Archief FBF
Lelystad

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport bij het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport beoordeeld.

Zij concludeert dat het rapport niet compleet is. Het laat onvoldoende zien of de uitbreiding van de luchthaven kan samengaan met beschermde natuur en hoe omvangrijk de geluidhinder in nieuwe woonwijken zal zijn.

De Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project.

Het project
Lelystad Airport wil de luchthaven aanpassen zodat er 45.000 vluchten per jaar kunnen worden afgehandeld. Hiervoor is het nodig de start- en landingsbaan te verlengen tot 2.400 meter, een nieuwe terminal, een platform en een parkeerterrein te bouwen en nieuwe vliegroutes vast te leggen. Om dit alles mogelijk te maken is een luchthavenbesluit nodig van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Om de besluitvorming hierover te ondersteunen is een milieueffectrapport opgesteld.
De staatssecretaris heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.
 

Het advies
Het rapport laat zien dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen door verstoring. Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. De uitkomsten hiervan zijn namelijk belangrijk voor het luchthavenbesluit.

Ook houdt het rapport onvoldoende rekening met (toekomstige) ernstig geluidgehinderden in nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld tussen Almere en Zeewolde. De Commissie adviseert daarom het overzicht van het totale aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden alsnog compleet te maken.
De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie beschikbaar is, voordat de staatssecretaris een besluit neemt over de uitbreiding van de luchthaven, omdat ze bepalend kan zijn voor de haalbaarheid van de luchthaven en voor de keuze van vliegroutes.