maandag, 2. juni 2014 - 15:49 Update: 03-07-2014 0:35

Eén miljoen euro voor saneren asbestdaken Overijssel

Foto van onderhoud aan dak schuur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Enschede

Om asbestdaken op bedrijventerreinen in de provincie Overijssel te laten saneren trekt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu één miljoen euro uit. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en milieu maandag.

'Zij ondertekende hiertoe vandaag een overeenkomst met gedeputeerde Ineke Bakker van Overijssel. Met de subsidie beloont de staatssecretaris de provincie voor haar stimulerende aanpak en rekent zij op nog meer gesaneerde daken', aldus het ministerie.

De provincie Overijssel benadert bedrijven actief om hun asbestdaken aan te pakken. Zij doet dat samen met gemeenten en kennisinstellingen. Bedrijven krijgen vervolgens hulp bij de afweging hun asbestdak te saneren én om eventueel te investeren in zonnepanelen of isolatie.

Staatssecretaris Mansveld: “Deze aanpak van asbestdaken levert diverse voordelen op: asbest verdwijnt veilig uit het milieu, er komt meer duurzame energie en een bedrijf bespaart energie. Dit past bij mijn aanpak Modernisering van het Milieubeleid. Met diverse partijen; overheden, kennisinstellingen en bedrijven, wil ik coalities vormen om te komen tot een schone, veilige en duurzame leefomgeving.’’

'Asbest van het bedrijfdak'
Provincies en gemeenten hebben in november 2013 de overeenkomst ‘Asbest van het bedrijfsdak’ gesloten over het saneren van asbestdaken bij bedrijven. De vandaag gesloten overeenkomst tussen IenM en Overijssel sluit daar bij aan.
Gedeputeerde Bakker: ,,De provincie Overijssel kent vanuit de historie een relatief grote asbestproblematiek. Vandaar dat wij ons al jaren sterk maken voor sanering van asbest, in de bodem maar ook in gebouwen. De bijdrage van de staatssecretaris zien wij als een ondersteuning van onze aanpak en van ons streven naar een schone en veilige leefomgeving voor alle Overijsselaars. De provincie investeert zelf 1,1 miljoen euro in de aanpak van asbest op bedrijfsdaken.’’

De staatssecretaris streeft naar een verbod voor alle asbesthoudende daken en gevelbekleding per 2024. Ze wil die maatregel per 2016 in laten gaan zodat eigenaren van asbestdaken en asbest gevelbekleding nog acht jaar hebben om die te verwijderen. Asbest kan verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Provincie: