vrijdag, 19. september 2014 - 19:08 Update: 19-09-2014 23:12

Minder behoefte aan celruimte in Nederland

Nederland heeft minder behoefte aan celruimte
Foto: Archief EHF
Den Haag

Volgens de nieuwste voorspellingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal ook de komende vijf jaar minder behoefte zijn aan celcapaciteit in Nederland. Het gaat om een daling van de vraag met meer dan 700 detentieplaatsen.

De dalende behoefte aan cellen is onder meer een gevolg van vermindering van de geregistreerde criminaliteit. Door gebruik te maken van de verminderde vraag naar cellen kan een deel van de benodigde bezuinigingen bij het gevangeniswezen worden gerealiseerd. In aanvulling hierop bespaart staatssecretaris Teeven 60 miljoen euro bij het gevangeniswezen door het treffen van een aantal efficiencymaatregelen, de zogeheten ‘Breukelenmaatregelen’.

Door minder gebruik te maken van elektronische enkelbanden (nog 400 plaatsen in plaats van 800) en door 300 cellen om te zetten in reservecapaciteit, wil staatssecretaris Teeven invulling geven aan de aanhoudend dalende behoefte aan detentieplekken in Nederland. Door deze maatregelen is het niet noodzakelijk om meer gevangenissen te sluiten, wel komen er als gevolg van deze maatregelen 180 arbeidsplaatsen te vervallen. Daarnaast leiden de al eerder aangekondigde ‘Breukelenmaatregelen’ tot een daling van het aantal arbeidsplaatsen met 740.