vrijdag, 29. augustus 2014 - 10:00 Update: 17-11-2019 11:14

Minister stelt acht miljoen beschikbaar voor ontwikkeling cultuursector

Acht miljoen voor ontwikkeling cultuursector
Den Haag

Minister Bussemaker (Cultuur) investeert in de periode 2014-2016 €8 miljoen extra in talentontwikkeling binnen de cultuursector. Ze komt daar mee tegemoet aan de wens om meer ruimte te maken voor experiment en verdieping voor kunstenaars.

Dit schrijft ze in haar visiebrief over (top)talentontwikkeling in de culturele sector. In de brief geeft ze aan wat de sterke punten en de knelpunten zijn rondom talentontwikkeling, en wat er de komende periode moet gebeuren om de positie van talent te versterken.

De Rijksoverheid heeft een taak om ervoor te zorgen dat de omstandigheden voor de ontwikkeling van potentieel toptalent zo gunstig mogelijk zijn. Via de cultuurfondsen ondersteunt de Rijksoverheid diverse voorzieningen voor talent. Op een aantal punten echter stokt de ontwikkeling van talent. Uit een inventarisatie van wensen van kunstenaars en instellingen blijkt dat kunstenaars vooral behoefte hebben aan ondersteuning op maat en dat instellingen meer mogelijkheden willen om beginnende en meer ervaren kunstenaars te begeleiden.

Voor de komende twee jaar stelt minister Bussemaker in totaal €5 miljoen beschikbaar voor een aantal concrete maatregelen zoals ondersteuning op maat aan talenten en een extra impuls voor de bestaande regelingen van de fondsen. Daarnaast stelt zij in 2014 €3 miljoen euro beschikbaar voor laagrentende leningen aan talenten.

‘Creatieve en artistieke toptalenten zijn essentieel voor de bloei, het niveau en de dynamiek van het culturele leven. Ze zorgen ervoor dat mensen zich kunnen laten inspireren door voorstellingen, films, boeken, exposities en muziek. Ze zijn nodig voor de creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en kunnen anderen inspireren. Talentontwikkeling vind ik daarom heel belangrijk,’ aldus minister Bussemaker.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):