dinsdag, 24. juni 2014 - 17:12 Update: 03-07-2014 0:34

Mogelijk fraude met ziekenhuisnotas ontdekt

Foto van verpleegkundigen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van verpleegkundigen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De afgelopen periode ontving de NZa veel meldingen van mogelijk onjuiste ziekenhuisnota's. Naast enkele onderzoeken ter plaatse in ziekenhuizen, heeft de NZa aan ruim twintig ziekenhuizen en de betrokken verzekeraars meldingen voorgelegd met een formeel verzoek om opheldering. Om welke ziekenhuizen het gaat is niet bekend gemaakt.

Dit betrof vooral declaraties van Keel- Neus- en Oorartsen, maar ook andere specialismen. Na gesprekken met de NZa spoorden ziekenhuizen nog meer vergelijkbare fouten in nota's op, corrigeerden deze en verbeterden het proces van registratie en declaratie bij de betreffende specialismen.

Het gaat om regulier toezichtsoptreden, dat is aangekondigd in de nieuwsbrieven van de NZa over correct declareren. Het Openbaar Ministerie is van het begin af aan op de hoogte van het terugleggen van de meldingen. Afspraak is dat zodra er een vermoeden van mogelijke opzet blijkt bij een van deze meldingen, het OM wordt betrokken en de zaak wordt overgedragen. Tot nog toe is daar bij één van de ruim twintig meldingen sprake van.

Verwijderen poliepen
De meest voorkomende fout in de declaraties kwam voor bij de behandeling 'Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena' (031712).
Het totale bedrag aan correcties op deze en andere fouten bedroeg meer dan drie miljoen euro. Dit bedrag is inmiddels terugbetaald aan de verzekeraars. Ook pasten de ziekenhuizen de registraties van onder meer KNO-behandelingen aan om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.

Provincie:
Tag(s):