woensdag, 9. april 2014 - 13:25 Update: 03-07-2014 0:38

Natuurgebied Leggelderveld Drenthe verdort

Foto van natuur bos heide | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Door illegaal aangelegde drainage dreigt er verdroging van de heide en de vennen in het internationaal beschermde natuurgebied Leggelderveld in Drenthe. Dit meldt Natuurmonumenten woensdag.

'Wij roepen de provincie Drenthe op om in te grijpen', aldus Natuurmonumenten.

Momenteel wordt in een landbouwperceel aan de rand van het natuurgebied Leggelderveld drainage zonder vergunning aangelegd.

Gebied verdort
Natuurmonumenten doet er juist alles aan om de waterstanden in natte heidegebieden zoals het Leggelderveld te verhogen.

"Door drainage aan te leggen aan de rand van natuurgebieden verdort een deel ervan", weet boswachter Ronald Popken. "Het effect op de natuur verschilt per gebied, maar in dit geval kan de optredende verdroging betekenen dat de bijzondere planten en dieren verdwijnen. Bezoekers missen dan bijvoorbeeld mooie vlinders als het heideblauwtje en gentiaanblauwtje.’’

Meer problemen
De situatie van het Leggelderveld staat niet op zichzelf. "Rondom andere beschermde natuurgebieden (Natura2000) zoals het Holtingerveld, het Mantingerveld en het Dwingelderveld zien we soortgelijke problemen", stelt Popken. "Ook hier wordt op gronden die in de directe omgeving van deze natuurgebieden liggen, het waterpeil extra verlaagd ten behoeve van bijvoorbeeld lelieteelt. Al deze natuurgebieden kampen met verdroging en lijden onder een te sterke ontwatering in de omgeving."

Provincie verantwoordelijk
De Provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het opheffen van de verdroging in de Natura2000-gebieden. Daarvoor zijn beheerplannen in de maak en reserveert de provincie geld. Diezelfde provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor het aanleggen van drainage. Het verstrekken van een vergunning voor drainage naast Natura2000-gebieden is dus niet alleen slecht voor de natuur, maar verhoogt ook de kosten om uiteindelijk deze verdroging op te lossen.

Natuurmonumenten roept de provincie op om de verdroging van de natuurgebieden in Drenthe serieus te nemen en maatregelen te treffen om verdere ontwatering te voorkomen. "De drainage naast het Leggelderveld moet ongedaan gemaakt worden. Ik ga er vanuit dat de provincie hier gaat handhaven, maar de zorg rondom andere gebieden blijft", aldus Popken.