donderdag, 9. januari 2014 - 11:09 Update: 03-07-2014 0:44

Navigatiesysteem voor neusbijholte-operaties

foto van  neusbijholte-operaties | Ziekenhuis
Foto: Ziekenhuis
Harderwijk

Ziekenhuis St Jansdal maakt als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland gebruik van een chirurgisch navigatiesysteem voor ingrepen in de neusbijholten. De KNO-artsen werken met de Digipointeur. Dit systeem informeert hen tijdens een operatie in de neusbijholten over de precieze locatie. Zo kunnen zij nauwkeuriger opereren. Dit biedt patiënten meer veiligheid, omdat het risico op complicaties kleiner is.

De KNO-artsen voeren regelmatig operaties uit in de neusholten. Bijvoorbeeld bij patiënten met chronische neusbijholteontsteking, neuspoliepen of gezwellen in de neus en neusbijholten. Deze operaties vinden plaats in een gebied vlakbij de hersenen, de ogen en grote bloedvaten. De KNO-artsen kunnen deze operaties alleen goed uitvoeren met inzicht in de complexe anatomie. De Digipointeur© helpt hen daarbij.

Tijdens de operatie krijgt de patiënt een hoofdband om. Hierin zit een sensor. Daarin wordt de positie van de operatie-instrumenten ten opzichte van de sensor en dus het hoofd geregistreerd. Voor de operatie wordt een CT-scan gemaakt. Deze scan wordt in de Digipointeur© geladen. Zo krijgt de operateur als het ware een landkaart te zien waar hij met zijn instrumentarium doorheen navigeert. Het navigatiesysteem geeft met één millimeter nauwkeurigheid in drie richtingen (vooraanzicht, zijaanzicht en dwarsdoorsnede) op de CT-scan aan waar de KNO-arts werkt.

De KNO-artsen zijn zeer tevreden over het navigatiesysteem en hebben inmiddels diverse patiënten goed kunnen helpen door gebruik van de Digipointeur©. Doordat de KNO-artsen meer controle hebben hoeven zij bijvoorbeeld bij een gezwel minder gezond weefsel weg te halen. Bij neuspoliepen kunnen zij de ziekte juist uitgebreider weghalen, omdat de grenzen van de neusbijholten nauwkeurig in beeld worden gebracht.