dinsdag, 23. september 2014 - 8:58

Nederland lanceert wereldwijde alliantie voor meer voedselzekerheid op Klimaattop

Nederland lanceert wereldwijde alliantie voor meer voedselzekerheid op Klimaattop
Foto: fbf
New York

Nederland lanceert dinsdag op de klimaattop in New York een wereldwijde alliantie voor meer voedselzekerheid door het gebruik van klimaatslimme landbouw. Premier Rutte en staatssecretaris Dijksma van Economische zaken verrichten gezamenlijk het startschot van de alliantie, waar inmiddels 75 landen en organisaties als de Wereldbank zich achter hebben geschaard.

Ook wereldleiders als president Obama en Ban Ki-moon steunen de aanpak. In 2050 moeten 9 miljard monden worden gevoed. Het doorzetten van de huidige productie creëert een voedseltekort van 70%.

Landbouw is voedselmotor
Staatssecretaris Dijksma: 'Het is onacceptabel dat nog steeds bijna 1 miljard mensen met honger naar bed gaan. Landbouw kan daar als voedselmotor verandering in brengen. Door boeren wereldwijd simpelweg de juiste kennis en gereedschap te geven. Ik ben daarom trots dat 75 landen en wereldleiders samen willen vechten voor meer voedselzekerheid. En nog mooier natuurlijk dat Nederland als wereldspeler op landbouwgebied hierbij de kar trekt.'

Samenwerking bedrijven, wetenschap en overheid
De alliantie zal werken volgens een aanpak die in Nederland is ontstaan, Climate Smart Agriculture (klimaatslimme landbouw): Landbouw als sleutel om voedselzekerheid te blijven garanderen door met de kennis en ervaring van bedrijven, wetenschap en overheid samen met lokale boeren innovatieve en duurzame productiemethoden te ontwikkelen die tegelijk klimaatbestendiger zijn. En eveneens zorgen voor minder broeikasuitstoot.

Agrarische trainingsprogramma’s
Inmiddels zijn er wereldwijd al meerdere projecten opgezet. Vooral in Afrika en Azië – waar de bevolkingsgroei het hoogst is - heeft het extreme weer met soms veel droogte grote invloed op de landbouwoogst. Daar zet de alliantie samen met experts en bedrijven bijvoorbeeld trainingsboerderijen en agrarische trainingsprogramma’s op.

Duurzame teelt
Via deze faciliteiten werken bijvoorbeeld aardappel- of tarweboeren met duurzame teeltmethoden die beter bestand zijn tegen droogteperioden en ziekten. Nu gebruiken deze boeren vaak nog verouderde rassen, slecht kiemzaad of ongeschikte soorten. Met als gevolg lage opbrengsten en het gebruik van veel en dure gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast leren lokale agrariërs op een slimme, klimaatbestendige manier bomen te planten en plant- en gewasziekten kennen. Ook de wijze van opslag om voedselverspilling tegen te gaan, efficiënte logistiek en marketing komen aan de orde.

De alliantie wil de projecten van kleine boeren, tuinders en vissers uitbreiden en intensiveren. En met gerichte publiek-private samenwerkingsverbanden voedselzekerheid blijven garanderen.

Provincie:
Tag(s):