vrijdag, 19. december 2014 - 12:42 Update: 19-12-2014 13:43

Nederland mag kinderbijslag Marokkanen niet verlagen

Verlaging kinderbijslag Turkije en Egypte geoorloofd

De verlaging op grond van het woonlandbeginsel van de Nederlandse kinderbijslag voor kinderen die in Turkije of Egypte wonen, is niet in strijd met het internationale recht. Voor kinderen die in Marokko wonen is dat wel het geval.

Dit blijkt uit een aantal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van vorige week. De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Woonlandbeginsel

Het woonlandbeginsel is ingevoerd in 2012. De Wet woonlandbeginsel maakt dat de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt aangepast aan de levensstandaard en het kostenniveau van het land waar de persoon woont die de uitkering ontvangt. De verlaging geldt niet voor landen van de Europese Unie, omdat Europese regels die verlaging niet toestaan.

Verlaging

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gaat over de kinderbijslag voor kinderen die in Turkije, Marokko of Egypte wonen. De kinderbijslag is toegekend vóór de invoering van de Wet woonlandbeginsel en was even hoog als de kinderbijslag voor kinderen die in Nederland wonen. De Sociale Verzekeringsbank, die de Algemene Kinderbijslagwet uitvoert, heeft de kinderbijslag in overeenstemming met de nieuwe wet met ingang van 2013 met 40 procent verlaagd voor Turkije en Marokko en met 60 procent voor Egypte.

Eerste aanleg

Eerder besliste de rechtbank Amsterdam dat de kinderbijslag mag worden verlaagd voor Turkije en niet voor Marokko. Voor Marokko is dat in strijd met het internationale recht. Voor Turkije is dat niet zo. De Centrale Raad van Beroep is het daar mee eens. De rechtbank Amsterdam besliste dat de verlaging van de kinderbijslag voor Egypte wel in strijd was met het internationale recht. De Centrale Raad van Beroep het daar niet mee eens.
 

Categorie: