dinsdag, 28. januari 2014 - 8:15 Update: 03-07-2014 0:43

Nederland moet meer investeren in migratie Bulgaren en Roemenen

foto van gastarbeider | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Nederland moet meer investeren in de integratie van Roemenen en Bulgaren, anders zal de 'tragiek van de gastarbeidersgeschiedenis uit de jaren '60 en '70' zich herhalen.

Daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport over Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie, zo melden verschillende media dinsdag. Volgens de raad moet Nederland maatregelen nemen nu de Nederlandse arbeidsmarkt volledig is opengesteld voor Roemeense en Bulgaarse werknemers. En dat geldt voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Volgens de raad levert de arbeidsmigratie meer op dan het Nederland kost, maar er is volgens de raad toch reden tot zorg. Vooral de Bulgaren, die veelal lager zijn opgeleid, zouden een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. De Bulgaren hier zijn zelfs gemiddeld lager opgeleid dan hun landgenoten in Bulgarije zelf.

Om arbeidsmigratie aan de onderkant af te remmen, moeten zaken als tijdelijke contracten, uitzendwerk en payroll- en zzp-constructies beter tegen het licht worden gehouden, zo schrijft de Telegraaf . De WRR denkt dat er nieuwe (Europese) initiatieven nodig zijn om misstanden aan te pakken. Uitbuiting vindt vaak plaats aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Is daar minder mogelijk, dan zullen ook minder laag opgeleide Roemenen en Bulgaren komen.

Volgens het rapport zou de overheid kansen onbenut laten door maar weinig hoogopgeleide migranten naar Nederland te lokken. Maar 1 op de 5 van alle  arbeidsmigranten is hoogopgeleid. De WRR pleit daarom voor meer investeringen in de kennisinfrastructuur en een goed 'ontvangstklimaar'. De Roemeense en Bulgaarse studenten die er nu zijn (respectievelijk 1050 en 1600) kunnen op die manier aan Nederland worden gebonden. De raad benadrukt dat een deel opleidingen volgt - veelal in de techniek- waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Volgens de WRR zijn er 340.000 migranten uit Oost-Europa in Nederland, onder wie naar schatting tussen de 34.000 en 44.000 Bulgaren en tussen de 62.000 en 77.000 Roemenen.