vrijdag, 24. januari 2014 - 11:41 Update: 03-07-2014 0:43

Nederland niet voorbereid op huisvesting zelfstandige ouderen

Foto van bejaarde verpleeghuis zorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vandaag heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn' aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De raad constateert dat goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties mensen met een zorgvraag in staat stelt om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat echter onder druk.

De raad constateert dat de hervormingen van de langdurige zorg goed aansluiten op de autonome maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen, met regie over hun eigen leven. In algemene zin bieden de hervormingen, nu en op de lange termijn, dan ook kansen om mensen met beperkingen in de eigen buurt te laten wonen, om mensen met een zorgbehoefte hun woonwensen te laten realiseren en om het marktaanbod van nieuwe woon- en dienstverleningsconcepten te vergroten. Op de korte termijn signaleert de raad wel knelpunten en doet daarvoor aanbevelingen.

 

Provincie:
Tag(s):