dinsdag, 21. oktober 2014 - 19:51 Update: 21-10-2014 19:54

Nederland weer lid van Mensenrechtenraad Verenigde Naties

Nederland weer lid van Mensenrechtenraad Verenigde Naties
Foto: RVD
Genève/Den Haag

Dinsdag is Nederland in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) voor de periode van 2015-2017 gekozen in de Mensenrechtenraad. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken juicht het Nederlandse lidmaatschap toe: ‘Dit onderstreept het belang dat Nederland hecht aan mensenrechten, overal ter wereld.’

‘We zijn voor drie jaar gekozen. Dat biedt de kans ons actief in te zetten voor bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, bescherming van vrouwenrechten, rechten van seksuele minderheden, mensenrechtenverdedigers en het recht op een eerlijk proces. We gaan ons er ook vol overtuiging voor inzetten dat er meer aandacht komt voor mensenrechten in conflictgebieden’, aldus minister Koenders.

De Mensenrechtenraad in Genève, die 47 leden telt, is het orgaan van de VN dat zich sinds 2006 richt op de naleving van mensenrechtenverdragen.

Categorie:
Provincie: