maandag, 17. februari 2014 - 21:45 Update: 03-07-2014 0:42

Nederlands dijkinspectieteam in Engeland onder indruk van overstromingen

foto van zandzakken Engeland | fbf archief
Foto: fbf archief
Londen

Sinds december wordt Engeland aanhoudend getroffen door regen en storm met als gevolg overstromingen in vooral Zuidwest Engeland. Inspecteurs Peter Blommaart en Erik Bijlsma van Rijkswaterstaat, Wijnand Evers van Waterschap Groot Salland en Theo Reuzenaar van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn sinds vrijdag in het getroffen gebied om collega's van het Environment Agency, de belangrijkste waterbeheerder in Engeland, bij te staan.

Met de inzet van het dijkinspectieteam geeft Nederland gehoor aan de hulpvraag van de Britse regering. De inspecteurs werken in duo's met Engelse collega's om optimaal gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise. Dijkinspecteur Wijnand Evers van Waterschap Groot Salland is onder de indruk van wat ze aantreffen: "De kracht van het water is zoals wij weten enorm. We inspecteren dijken en delen onze bevindingen met de Engelse collega's. Wat de mensen hier meemaken is wel zeer uitzonderlijk".

Door de aanhoudende regen is de grond verzadigd en kunnen de rivieren het vele water nauwelijks kwijt. Het getij is een complicerende factor voor het lozen van water op zee.
 

''Rivieren en en beken kunnen water niet kwijt''

Vanuit een helikopter is zondagochtend een inspectie gedaan van dijken in het ondergelopen gebied. Daarbij wordt gelet op de algemene toestand van de dijk. Peter Blommaart (Rijkswaterstaat): "Je ziet dat de beken en rivieren zoveel water gewoon niet kwijt kunnen. De staat van de dijken is gezien de omstandigheden, redelijk. De inspectie helpt om aandachtspunten te herkennen en te delen met de collega's van het Environment Agency".
 

''Blij met Nederlandse hulp''

De Nederlandse dijkinspecteurs zien dat de collega's van het Environment Agency er alles aan doen om verdere overstromingen te voorkomen. "Ze zijn erg betrokken en wisselen graag kennis en ervaring uit. Verder zijn ze erg geïnteresseerd in de Nederlandse wijze van waterbeheer". Ook bewoners in het gebied dat de inspecteurs bezoeken reageren enthousiast en 'warm'. "Je ziet dat ze blij zijn met onze aanwezigheid. Ze wensen ons succes en hopen dat onze expertise het Environment Agency helpt in hun strijd tegen het water". Het Environment Agency is de belangrijkste waterbeheerder in Engeland. Daarnaast zijn er in diverse lage delen van Engeland 'Drainage boards', die het waterpeil en de waterafvoer bepalen. Rijkswaterstaat en de waterschappen onderhouden sinds enkele weken intensief contact met het Environment Agency over Nederlandse hulp en samenwerking.

Het dijkinspectieteam is tot en met vrijdag in het getroffen gebied.