maandag, 10. februari 2014 - 11:08 Update: 03-07-2014 0:42

Nederlandse CFOs weer wat positiever

foto van zakenman | fbf
Foto: Bon
Den Haag

De Nederlandse CFO is positief over zowel de economische groei als de financiële vooruitzichten.

De trend die zich begin 2013 aandiende, heeft het hele afgelopen jaar stand gehouden. De verwachtingen rondom overname- en fusieactiviteiten zijn wederom hoog. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gepresenteerd.

Maar liefst 30% van de CFO's geeft aan de huidige economische situatie als normaal te ervaren, een flinke stijging ten opzichte van de 11% van vorig kwartaal. "Het is goed om te zien, dat de CFO de stijgende lijn weet vast te houden", aldus Wilten Smit, managing partner bij Deloitte.

"We constateren ook dat de CFO zich heeft neergelegd bij de nieuwe economische situatie, wat een zekere mate van onrust met zich meebrengt." Daarnaast geeft maar liefst 35% van de CFO's aan optimistisch te zijn over de financiële vooruitzichten voor hun organisatie. De CFO is sinds eind 2010 nog niet zo positief geweest over haar financiële vooruitzichten als nu.

Deze trend is ook terug te zien in de verwachting van de CFO rondom de groei in cashflow. Hier zien we een toename van 20%, de hoogste score sinds begin 2011. "De positieve trend die we bij de cashflowverwachtingen zien, is voornamelijk toe te schrijven aan hogere marges, groei in producten en dienstenportfolio alsmede een duidelijke daling in de kosten", vervolgt Smit.

Een ander lichtpuntje is de verwachting van zo'n 38% van de CFO's om nieuw personeel te gaan werven. "Wel moet de CFO op zijn hoede blijven, waarschuwt Smit. "Recente ontwikkelingen, zoals de berichten over de opkomende markten, zullen zeker impact hebben op internationaal opererende bedrijven."