vrijdag, 12. september 2014 - 14:16 Update: 13-09-2014 18:01

Nibud:Mantelzorgers lijden enorm inkomensverlies

Mantelzorgers zelf de dupe door aanzienlijk inkomensverlies
Foto: Archief EHF
Bunnik

Uit berekeningen van het Nibud, in opdracht van de vereniging van Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo, blijkt dat mantelzorgers, die zich gedwongen voelen om minder te gaan werken zodat zij méér voor hun naaste kunnen zorgen, te maken krijgen met een enorme inkomensval. ‘Mensen met een modaal inkomen gaan er ruim 1.100,- euro per maand op achteruit’, meldt Mezzo vrijdag.

Niet eerder werd met cijfers onderbouwd dat mantelzorgers financieel klem zitten door het grote beroep dat op hen wordt gedaan. De financiële consequenties zijn in de berekende situaties het grootst voor mantelzorgers die in de knel zitten tussen baan, gezin en zorg voor ouders. Zij moeten méér voor hun naasten zorgen. En zullen dit doordat de toegang tot het verpleeghuis wordt beperkt ook langer moeten volhouden.

Wanneer zij minder gaan werken of zelfs te stoppen met werken, zijn de financiële gevolgen niet meer te overzien. Niet alleen het wegvallen van het inkomen maar ook reiskosten, het wegvallen van de kinderopvangtoeslag en het afschaffen van het mantelzorgcompliment kunnen leiden tot een totaal verlies van €1.176,- euro per maand voor mensen met een modaal inkomen.

Ongezonde mantelzorg
Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo:‘Er ontstaat een ongezonde situatie wanneer een mantelzorger onder morele druk minder moet gaan werken. Op zo’n moment dreigt  overbelasting. Dit onderzoek laat zien dat minder werken of stoppen met werken niet de oplossing is van het probleem, maar het probleem juist vergroot. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zij kunnen deze emotionele en financiële vicieuze cirkel van mantelzorgers doorbreken door mantelzorgers in een eerder stadium te ondersteunen en niet pas als het water hun aan de lippen staat. Juist wanneer er in een vroeg stadium professionele zorg wordt ingezet kunnen mantelzorgers blijven werken én langdurig zorgen. Op de lange termijn is dat de meest gezonde situatie voor alle betrokken partijen.’

Het rapport
Het rapport geeft inzicht in de inkomenseffecten van een niet-mantelzorsituatie naar een mantelzorgsituatie én de inkomenseffecten van de beleids- en wetswijzigingen in die vanaf 2015 in werking zullen treden. Het Nibud berekende ook de financiële situatie van een gepensioneerd echtpaar waarvan één partner naar een verpleeghuis gaat en van een alleenstaande vader met AOW met een meerderjarig kind in de Wajong. Ook voor hen is het inkomensverlies respectievelijk €485,- en €667,- 

Categorie: