vrijdag, 6. juni 2014 - 16:54 Update: 03-07-2014 0:35

Niet voor anti-conceptie bedoelde Diane-35-pil toch vaak voorgeschreven

Foto van medicijnen pillen doordrukstrips | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De Diane-35-pil is door diverse huisartsen tot 2012 voorgeschreven als anticonceptie terwijl de pil daarvoor niet was geregistreerd. Dit blijkt vrijdag uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

Mogelijk zijn in de 25 jaar dat de Diane-35-pil op de markt is 27 vrouwen door de pil overleden. Dit meldde het Landelijk Registratie Bureau Bijwerkingen (LAREB) in 2013, wat veel commotie veroorzaakte.

De Diane-35-pil is uitsluitend geregistreerd voor acne en daarmee samenhangende huidklachten en de indicatie is inmiddels sterk ingeperkt. Artsen schreven de pil echter ook voor als anticonceptie.

Door dit off-label-gebruik, dus zonder de indicatie waarvoor het middel is geregistreerd, werd het middel vaker voorgeschreven dan verwacht. Cijfers over de indicatie van voorschrijven waren echter nog niet bekend, reden om dit te onderzoeken.

Geen huidklachten
In de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn begonnen tussen 2002 en 2011 2876 vrouwen tussen 15 en 40 jaar met de Diane-35-pil of een generieke variant. Bij een derde van de vrouwen registreerde de huisarts geen huidklachten of huidmedicatie.

De andere vrouwen die de pil kregen voorgeschreven hadden wel een indicatie voor huidklachten of medicatie daarvoor. Voor 58% van alle gebruiksters was dat al in de periode voordat ze de Diane-35-pil kregen voorgeschreven.

Verschillen tussen huisartsenpraktijken
Het percentage vrouwen dat de Diane-35-pil kreeg voorgeschreven zonder een aanwijzing voor huidklachten verschilt aanzienlijk tussen huisartspraktijken. Van 80 huisartspraktijken hadden er 11 een aandeel van minder dan 20% nieuwe gebruiksters zonder aanwijzing voor huidklachten. Terwijl in 14 praktijken meer dan de helft van de gebruiksters geen indicatie van huidklachten had.

Alternatieven
“Dat zoveel praktijken dit middel off-label voorschrijven is opmerkelijk omdat er al jaren alternatieve anticonceptiemiddelen zijn zonder de mogelijke bijwerkingen van de Diane-35-pil”, stelt NIVEL-programmaleider Liset van Dijk.

“Verder is het de vraag of voor acne en andere huidafwijkingen de Diane-35-pil altijd wel het meest voor de hand liggende geneesmiddel is. In 2013 is de indicatiestelling voor de Diane-35-pil aangescherpt. Het lijkt ons verstandig goed in de gaten te houden of dit ook in de praktijk wordt nageleefd.”

Categorie:
Tag(s):