dinsdag, 16. september 2014 - 15:36

Nieuw fonds slachtoffers oorlogsgeweld en natuurrampen

Nieuw fonds slachtoffers oorlogsgeweld en natuurrampen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet heeft besloten een nieuw noodhulpfonds in te stellen voor de periode 2014-2017. In totaal wordt 570 miljoen euro extra vrijgemaakt om te voorzien in de eerste levensbehoeften van slachtoffers van oorlogsgeweld en natuurrampen. Dit bedrag komt bovenop het bestaande humanitaire budget van ruim 210 miljoen euro per jaar.

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): `De belangrijkste reden voor dit nieuwe fonds is de huidige opeenstapeling van grote crises. In onder meer Irak, Syrie, Zuid-Sudan en de Centraal Afrikaanse Republiek zijn vele miljoenen mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld. We kunnen de bevolking in die landen niet aan hun lot overlaten. In West-Afrika ontwricht ebola het dagelijks leven. Nederland neemt zijn internationale verantwoordelijkheid, door humanitaire hulp te geven waar de nood het hoogst is.'

Het extra geld voor noodhulp zal met name worden ingezet voor uitbreiding van acute noodhulp voor de noodlijdende bevolking in crisisgebieden. Voor verbetering van opvang in de regio en voor preventie van crises. Ploumen: 'Mensen die alles kwijt zijn, moeten we helpen. Denk aan de miljoenen Syrische vluchtelingen die naar Libanon of Jordanie zijn uitgeweken. Of aan de mensen in Noord-Irak die lijden onder het afschuwelijke geweld van ISIS. We kunnen ook meer doen om te voorkomen dat mensen door een natuurramp worden getroffen, zoals bijvoorbeeld investeren in waarschuwingssystemen voor tsunami's.'

Los van het extra budget voor noodhulp komt er ook extra geld voor opvang van asielzoekers in Nederland in het eerste jaar. De kosten daarvoor komen voor rekening van ontwikkelingssamenwerking.