woensdag, 17. december 2014 - 21:42

Nieuwe behandeling herseninfarct voorkomt invaliditeit

Nieuwe behandeling herseninfarct voorkomt invaliditeit
Foto: Archief EHF
Maastricht

Patiënten met een ernstig herseninfarct herstellen beter en sneller als je het afgesloten bloedvat snel weer openmaakt met een katheter. Ze hebben minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van een grote groep Nederlandse neurologen, radiologen en neurochirurgen.

Het onderzoek, waaraan 19 ziekenhuizen deelnamen, werd gecoördineerd door Maastricht UMC+, Erasmus MC en AMC en werd deels gefinancierd door de Hartstichting. De bevindingen zijn vandaag gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift New England Journal of Medicine.

Een herseninfarct heeft vaak ernstige gevolgen, zoals spraakstoornissen en verlamming. Zonder acute behandeling raakt bijna de helft van alle patiënten zwaar gehandicapt. Tot nu toe krijgt iemand met een infarct standaard via de arm een middel ingespoten dat stolsels oplost. Dit werkt slechts bij 1 op de 10 patiënten. Vandaar dat de onderzoekers een nieuwe en betere manier zochten om het bloedvat snel en veilig te openen.Bij de nieuwe methode wordt via een prik in de lies een dunne katheter in een bloedvat gebracht. Deze katheter wordt opgeschoven tot in de afgesloten slagader in de hersenen. Vervolgens wordt het stolsel via deze katheter verwijderd.

Het gerandomiseerde onderzoek toont aan dat patiënten die deze nieuwe behandeling ondergaan vaak beter herstellen dan patiënten die deze behandeling niet krijgen. Patiënten hadden minder problemen met bijvoorbeeld lopen, aankleden en dagelijkse activiteiten. Tevens zagen de artsen na de nieuwe behandeling minder hersenschade op de hersenscans. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de behandeling overlijden kan voorkomen. In het onderzoek overleden evenveel behandelde als niet behandelde patiënten.

Aan het onderzoek hebben 500 patiënten meegedaan. Het ging om patiënten met een herseninfarct door een afgesloten slagader in de hersenen, die korter dan 6 uur klachten hadden. Dit onderzoek kan grote gevolgen hebben voor de behandeling van patiënten met een acuut herseninfarct. Per jaar komen ongeveer 2000 patiënten in Nederland in aanmerking voor deze nieuwe behandeling. Een groot aantal patiënten kan zo een leven met ernstige beperkingen worden bespaard. De komende twee jaar wordt de behandeling onder leiding van de drie coördinerende UMC's verder geëvalueerd. "Dat betekent dat Maastricht UMC+ één van de ziekenhuizen is waar de behandeling in onderzoeksverband beschikbaar zal zijn voor een relatief kleine groep patiënten met een beroerte", zegt dr. Wim van Zwam interventie-radioloog van Maastricht UMC+. "Daarvoor beschikt het ziekenhuis over een gespecialiseerd team dat deze behandeling 24 uur per dag kan uitvoeren."

Prof. dr. Robert van Oostenbrugge, hoofd neurologie van Maastricht UMC+, pleit ervoor dat de nieuwe behandelmethode voorlopig alleen mag plaatsvinden in de centra die ook aan de eerdere studie deelnamen: "Het is namelijk een complexe behandelmethode die veel vraagt van behandelaars. Niet ieder ziekenhuis is uitgerust om deze behandeling uit te voeren. Deze acute behandeling vraagt dan ook om centralisatie. Het ministerie van Volksgezondheid ondersteunt die gedachte en zorgverzekeraars vergoeden de behandeling voorlopig slechts in de centra die aan de studie meededen, onder voorwaarde dat ze meewerken aan de vervolgstudie. Als die succesvol blijkt kan dat er wel toe leiden dat de nieuwe methode in de toekomst als standaardbehandeling wordt ingezet."

Categorie: