zaterdag, 11. januari 2014 - 16:04 Update: 03-07-2014 0:44

Nieuwe boot voor rampenploeg Middelburgse reddingsbrigade

foto van reddingsboot Van Dixhoornbrigade | Van Dixhoornbrigade
Foto: Van Dixhoornbrigade
Middelburg

Met de komst van een gloednieuwe reddingboot kan de rampenploeg van de Middelburgse Van Dixhoornbrigade er weer flink wat jaren tegenaan.

De boot is zaterdagmiddag officieel in gebruik genomen. Na de overstromingen in 1993 en 1995 is de inzet van reddingsbrigades bij rampen officieel geregeld middels een convenant met het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Nationaal Rampenfonds. Reddingsbrigade Nederland is daarin verantwoordelijk voor het beheer en de inzet van de nationale rampenvloot bij overstromingen. In het gehele land houden vrijwilligers continu 90 compleet uitgeruste reddingseenheden paraat. Ook de Middelburgse brigade heeft zo'n eenheid. De afgelopen jaren is de hulpverlening bij rampen echter doorontwikkeld. De kans op ramptypen waarbij het water een rol speelt, neemt door de wijziging van het klimaat bovendien verder toe. Daardoor is ook het eisenpakket voor reddingsboten veranderd. De momenteel in gebruik zijnde vlet is een zeer robuust reddingsmiddel. De gereddencapaciteit en de vaarsnelheid zijn echter laag. Er is daarom gezocht naar een ander type vaartuig dat een deel van de bestaande vlettenvloot kan gaan vervangen. Capaciteit Als uitgangspunt is daarbij genomen dat de reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland per etmaal in totaal 7.200 slachtoffers moet kunnen redden. Om tot dit aantal geredden te kunnen komen worden de komende tijd 40 van de 85 vletten vervangen door exemplaren van het nieuwe Tinn-Silver 550 Rescue-vaartuig. Alle 85 vaartuigen zijn eigendom van Reddingsbrigade Nederland en in bruikleen bij de verschillende brigades. De Tinn-Silver 550 Rescue is een volledig ander vaartuig dan de al vele jaren bij Reddingsbrigade Nederland in gebruik zijnde vletten. De snelheid en afmetingen zijn veel groter. Hiermee is het vaartuig vaarbewijsplichtig geworden. Met het plaatsen van dit vaartuig in de regio’s gaat Reddingsbrigade Nederland een nieuw tijdperk in. Middelburg is de eerste Zeeuwse brigade die met de nieuwe reddingsboot gaat varen. Na de ingebruikname vonden er testvaarten plaats op het Kanaal door Walcheren en in de Middelburgse jachthaven. De komende maanden worden de redders verder getraind in het gebruik van de boot.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):