maandag, 24. maart 2014 - 10:10 Update: 03-07-2014 0:39

NIVEL: Zorgregistraties toont kwaliteit huisartsenzorg

Foto van auto ambulance huisarts | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

NIVEL Zorgregistraties biedt inzicht in tal van actuele onderwerpen uit de Nederlandse gezondheidszorg. Op de website is bijvoorbeeld te zien welke gezondheidsproblemen er spelen in de Nederlandse bevolking, welke zorg patiënten daarvoor krijgen of wat de kwaliteit is van de huisartsenzorg.

Een goede kwaliteit van zorg is een gedeeld belang van patiënten, zorgverleners, bestuurders, verzekeraars, beleidsmedewerkers en politici. Op basis van routinematig in de zorg vastgelegde gegevens biedt NIVEL Zorgregistraties inzicht in de zorgverlening voor mensen met diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten.

De website van de Zorgregistraties toont hoe het in de Nederlandse huisartsenpraktijken is gesteld met de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken. Zo wordt bij driekwart van de patiënten met diabetes jaarlijks de bloeddruk gemeten, en bij twee derde van hen is de bovendruk lager dan 140. En van de mensen met hart- vaatziekten bij wie lengte en gewicht zijn geregistreerd, heeft een kwart een gezond gewicht.

NIVEL Zorgregistraties maakt gebruik van geanonimiseerde gegevens van bijna 400 huisartspraktijken met 1,2 miljoen ingeschreven patiënten. Daarnaast bevatten de registraties gegevens van patiënten van eerstelijnspsychologen, fysio- en oefentherapiepraktijken, diëtetiekpraktijken en apotheken en van de huisartsenpost. NIVEL Zorgregistraties gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de gezondheid van de Nederlandse bevolking en de rol en bijdrage van de verschillende eerstelijnsdisciplines in de Nederlandse gezondheidszorg.