donderdag, 11. september 2014 - 10:40 Update: 11-09-2014 10:40

Nog steeds weinig vrouwen aan de top

Nog steeds weining vrouwen aan de top
Foto: SXC
Den Haag

Sinds de invoering van een wettelijk streefcijfer in het kader van de Wet bestuur en toezicht is het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen toegenomen. Maar het streefcijfer van ten minste 30% m/v wordt op dit moment nog lang niet gehaald.

Een gemiste kans, omdat meer groei mogelijk is. Dat blijkt uit de bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht 2013 die minister van OCW, dr. Jet Bussemaker, en drs. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, vandaag ontving uit handen van Gerdi Verbeet, voorzitter van de commissie Monitoring talent naar de top.

De commissie constateert dat meer bedrijven het streefcijfer hadden kunnen realiseren als ze gebruik hadden gemaakt van de kansen om vrouwen te benoemen. De bedrijvenmonitor laat ook zien dat opvallend weinig bedrijven voldoen aan de wettelijke vereisten om te rapporteren in het jaarverslag waarom het streefcijfer nog niet is bereikt en wat men heeft gedaan om het wel te realiseren. Meer bekendheid geven aan het bestaan van het wettelijk streefcijfer en meer praktische informatie over toepassing van de wet is belangrijk want veel bedrijven hebben nog onduidelijkheden en vragen. 

Categorie:
Provincie: