maandag, 8. september 2014 - 21:00 Update: 08-09-2014 21:09

NORMA schikt voor 10 miljoen met de Staat over thuiskopievergoedingen

NORMA schikt voor 10 miljoen met de Staat over thuiskopievergoedingen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Staat en Naburige rechtenorganisatie NORMA hebben hun geschil beëindigd over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007-2012. Dit meldt FNV KIEM maandag.

In 2008 is NORMA samen met de vakbonden FNV KIEM en Ntb en individuele musici en acteurs een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gestart. Aanleiding hiervoor was het beleid, ingezet door het toenmalige kabinet, om de thuiskopievergoeding per 1 mei 2007 te bevriezen. Als gevolg van de bevriezing was er geen thuiskopievergoeding voor MP3-spelers en harddiskrecorders verschuldigd.

In maart 2012 oordeelde het gerechtshof Den Haag dat de bevriezing van het thuiskopiestelsel niet plaats had mogen vinden en dat de Staat ook MP3-spelers en harddiskrecorders met een thuiskopieheffing had moeten belasten. NORMA is vervolgens een schadestaatprocedure gestart. Nadat de Hoge Raad het oordeel van het gerechtshof in maart 2014 had bevestigd, hebben gesprekken tussen NORMA en de Staat plaatsgevonden over de omvang van de schade.

De Staat en NORMA zijn het nu eens geworden over de door de Staat te betalen schadevergoeding. De Staat betaalt een bedrag van 10 miljoen euro aan NORMA, dat ten goede zal komen aan de bij NORMA aangesloten musici, artiesten en acteurs die aanspraak op die vergoeding kunnen maken. NORMA zal zo spoedig mogelijk overgaan tot de verdeling van deze gelden. De gerechtelijke procedures tussen NORMA en de Staat die hierover nog liepen, zullen worden ingetrokken.

Dragers
In 2013 is een nieuw thuiskopiestelsel in werking getreden waarin nagenoeg alle dragers met een thuiskopieheffing worden belast, zoals pc’s, tablets en mobiele telefoons. Norma incasseert collectief op basis van de naburige rechten van acteurs en artiesten en is als eerste een rechtszaak gestart. Het gaat alleen om de rechten die Norma vertegenwoordigd, dus nog niet het hele schadebedrag. Er loopt ook nog een procedure van de Stichting Thuiskopie.

Acteurs en artiesten kunnen nu snel uitbetaald worden, maar andere rechthebbenden zullen dus nog iets langer moeten wachten. Casper de Kiefte, bestuurder FNV KIEM is heel blij met de uitspraak. "Dit maakt een eind aan lange onzekerheid en flinke kosten. Het is een klinkende overwinning. Iedereen in dit vak moet zich realiseren dat dit type inkomsten van Norma (en Thuiskopie) er is dankzij dit soort juridische gevechten over auteursrecht."

Categorie:
Provincie: