maandag, 10. november 2014 - 13:56 Update: 10-11-2014 14:22

NPCF maakt zich zorgen om zorg in verpleeghuizen

NPCF maakt zich zorgen om zorg in verpleeghuizen
Foto: Archief EHF
Utrecht

In een brief van de Patientenfederatie NPCF aan staatssecretaris Martin van Rijn heeft directeur-bestuurder Wilna Wind aangedrongen op een spoedige en grondige oplossing voor de tekortschietende zorg in een aantal verpleeghuizen. Dit heeft de NPCF laten weten.

De NPCF wil openheid over de kwaliteitsverschillen tussen instellingen, en wil dat er intensiever toezicht komt. In de brief schetst Wind de huidige situatie waarbij de discussie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg in Nederland al jaar na jaar wordt gevoerd. 

‘De aangrijpende verhalen van bewoners en mantelzorgers maken steeds weer duidelijk wat de dagelijkse praktijk kan zijn binnen de muren van verpleeg- en verzorgingshuizen. De discussie en de verhalen leiden maar niet tot structurele verbetering. Wel tot veel ongewenste gevolgen. Toezicht, plannen, rapporten en voornemens ten spijt’, stelt Wind.

‘Terwijl de vraag naar goede, gepaste en steeds zwaardere ouderenzorg toeneemt, loopt het vertrouwen in de verpleeghuiszorg over de hele linie schade op. Transparantie ontbreekt. We zien geslotenheid en angst, en kaf is niet van koren te onderscheiden. Patiëntenfederatie NPCF stelt dat we het ons als samenleving en als sector niet meer kunnen permitteren om toe te kijken, te roepen vanaf de zijlijn en vervolgens te hopen dat het beter gaat. Wij dringen aan op een zeer spoedige en grondige oplossing’, aldus Wind. 

De NPCF pleit er voor de noodzaak om toezicht te intensiveren vanuit de inspectie zodat verpleeghuizen concreet en grondig kunnen verbeteren. Aangekondigde bezoeken met een handvol inspecteurs volstaan niet. 

Categorie:
Provincie: