woensdag, 1. januari 2014 - 17:34 Update: 03-07-2014 0:45

Nu al meer dan 80.000 meldingen vuurwerkoverlast

Foto van vuurwerk en oog | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De site vuurwerkoverlast.nl heeft al meer dan 80.000 meldingen ontvangen. Woensdagavond om 17.30 uur staat de teller op 81.046 meldingen en dat is meer dan vorig jaar.

Tijdens de jaarwisseling 2012/2013 is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl voor het eerst gebruikt. In de periode van 21 december 2012 tot 4 januari 2013 kwamen er toen bijna 80.000 meldingen binnen. Dit aantal is nu dus op 1 januari 2014 met nog 2 dagen te gaan al bereikt. 

'Steeds meer mensen storen zich aan de toenemende vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw. De overlast wordt vooral veroorzaakt door harde knallen, te vroeg afgestoken vuurwerk en onveilige situaties op straat', zo laat de site weten.

Jaarlijks zorgt vuurwerk voor miljoenen euro's aan schade en honderden gewonden. Helaas doet de landelijke overheid nog weinig om de vuurwerkoverlast tegen te gaan. Daarom hebben 15 lokale GroenLinks-fracties het initiatief genomen voor het meldpunt vuurwerkoverlast.nl. Dat initiatief wordt ondersteund door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Met de meldingen op vuurwerkoverlast.nl willen de initiatiefnemers de omvang van het probleem in kaart brengen. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2014 aan de Tweede Kamer en 15 burgemeesters zal worden aangeboden.