vrijdag, 10. oktober 2014 - 17:44 Update: 11-10-2014 12:16

NVWA:Mogelijk miltvuur in grote partij rundvlees

NVWA neemt partij rundvlees uit handel om mogelijk miltvuur
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haalt een partij rundvlees, die vanuit Polen is geleverd aan een Nederlandse uitsnijderij, uit voorzorg van de markt gehaald. 'De zending bestond uit Poolse en Slowaakse karkasdelen', meldt de NVWA vrijdag.

Miltvuur

Naar woensdagmiddag 8 oktober bekend is geworden, zijn twee van de karkassen afkomstig van een Slowaakse veehouderij waar naderhand miltvuur is vastgesteld, een infectieziekte, die wordt veroorzaakt door de bacterie Bacillus anthracis. Het risico voor de consument wordt als zeer klein beoordeeld. Toch heeft de NVWA direct de betrokken uitsnijderij opgedragen het vlees uit de handel te nemen, omdat het niet voldoet aan de voedselveiligheidsvoorschriften.

De runderen zijn op 19 september in Polen geslacht. Bij keuringen voor en na de slacht zijn geen afwijkingen geconstateerd. Op 27 september, ruim een week na de slacht, is miltvuur vastgesteld op het bedrijf van herkomst van twee Slowaakse runderen. De incubatieperiode bij het rund is 3 tot 7 dagen. Het is niet waarschijnlijk dat een rund al besmettelijk is in de incubatieperiode, maar dat kan ook niet volledig worden uitgesloten. De incubatieperiode bij de mens is 1 tot 7 dagen.

Het rund is aanzienlijk gevoeliger voor miltvuur dan de mens. Onderzoek wijst uit dat een mens een zeer grote hoeveelheid miltvuurbacteriën moet binnenkrijgen om ziek te worden. Op basis van deze gegevens constateert bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) dat de kans op gevaar voor de volksgezondheid niet groot is, maar niet uitgesloten kan worden.

Maatregelen NVWA

Van de Slowaakse karkassen van deze zending (in totaal 7.349,9 Kg) is nog 365,12 Kg op het bedrijf aanwezig. Dit vlees is geblokkeerd. De resterende 6.984,78 Kg is geleverd aan 19 bedrijven in Nederland  en 26 bedrijven in België, Duitsland, Denemarken, Zweden,  Frankrijk, Portugal en Italië. Bekend is wat en hoeveel er naar de verschillende afnemers is geleverd. De buitenlandse autoriteiten zijn op 9 oktober 2014 via het RASFF-systeem geïnformeerd.

De Nederlandse afnemers zijn door de uitsnijderij geïnformeerd. Voor de zekerheid zijn deze bedrijven, voor zover mogelijk, op 9 oktober ook nog door de NVWA gebeld en gewezen op de verplichting om te melden wat zij met het vlees gedaan hebben. Hiermee is de meest risicovolle partij in beeld. De tracering van de Poolse karkassen volgt nog. Inmiddels is de recall van het bedrijfsleven in volle gang; de NVWA ziet hierop toe.

Tijdlijn

19 september: slacht van de Slowaakse runderen in Polen
23 september: karkasdelen komen aan bij Nederlands bedrijf
27 september: miltvuur vastgesteld op veehouderij in Slowakije
3 oktober: Slowaakse autoriteit informeert de Poolse autoritei
8 oktober: Poolse autoriteit informeert Nederlandse CVO
8 oktober: NVWA informeert uitsnijderij en blokkeert het aanwezige vlees
9 oktober: NVWA heeft meest risicovolle partij in beeld
9 oktober: NVWA informeert buitenlandse autoriteiten
9 oktober: uit de handel nemen vlees begint

Categorie:
Tag(s):