dinsdag, 8. april 2014 - 17:45 Update: 03-07-2014 0:38

NZa:Zorgaanbieders moeten beter informeren over bijbetalingen

Foto van wasmachine | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Uit een verdiepende analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat Zorgaanbieders duidelijker moeten zijn over de regels voor het bijbetalen in de AWBZ.

De verdiepende analyse is gemaakt naar naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond vorig jaar. Uit de analyse van het voorlichtingsmateriaal blijkt dat bewoners vooral beter geïnformeerd moeten worden over het bijbetalen voor de was en het stofferen van de kamer. Een fout in de informatie leidt daarnaast lang niet altijd tot daadwerkelijk onterechte bijbetalingen.

De NZa deed nader onderzoek naar de informatie die de Consumentenbond verzamelde over bijbetalingen in de AWBZ. Bij dit onderzoek betrok de toezichthouder ook het onderzoek van brancheorganisatie Actiz naar aanleiding van de bevindingen van de Consumentenbond.

Analyse NZa
De meeste fouten in de voorlichting gaan over waskosten en de stoffering. Zorgaanbieders in de AWBZ maken de meeste fouten in hun informatiemateriaal over het doorberekenen van waskosten en de kosten voor het stofferen van de kamer. AWBZ-instellingen moeten zelf de kosten voor het wassen van platgoed (handdoeken en lakens) betalen, maar mogen een bijdrage vragen voor het wassen van de kleding. Voor het stofferen van de kamer geldt dat de organisatie zorgt voor een basisinrichting inclusief stoffering van de kamer. Wil de bewoner zelf de kamer anders stofferen en inrichten, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Een fout in de informatie leidt niet automatisch tot onterechte bijbetalingen
De Consumentenbond vond in haar onderzoek 229 fouten in de informatie van zorgaanbieders over de vergoedingen. Na onderzoek constateert de NZa dat in 44 gevallen ook daadwerkelijk sprake is van onterecht bijbetalen voor zaken die al vanuit de AWBZ worden vergoed. Op verzoek van de NZa nemen de zorgkantoren nu maatregelen bij deze zorgaanbieders.

Ditzelfde beeld komt naar voren na analyse van de meldingen die de NZa zelf ontving over dit onderwerp. In 2013 ontving de NZa 59 keer een melding over mogelijk onterechte bijbetalingen in de AWBZ. Bij twee van deze meldingen was daadwerkelijk sprake van een onterechte bijbetaling. Ook hier treffen de zorgkantoren op verzoek van de NZa maatregelen om deze onterechte bijbetalingen te stoppen en de bewoners te compenseren die teveel hebben betaald.

Zorgaanbieders moeten duidelijker zijn over de regels voor bijbetalen in de AWBZ
Het is goed dat cliënten melding maken van mogelijk onterechte bijbetalingen in de AWBZ. Het onderzoek van de Consumentenbond toont namelijk in ieder geval aan dat de informatie over de bijbetalingen in de AWBZ beter en duidelijker moet. Veel AWBZ-instellingen houden zich wel aan de regels voor bijvoorbeeld waskosten of het stofferen van de kamer, maar informeren hun bewoners en toekomstige cliënten niet of niet duidelijk genoeg over die regels.