woensdag, 19. maart 2014 - 20:48 Update: 03-07-2014 0:40

Obama slaapt tijdens nucleaire top in hotel Huis ter Duin

Foto van politie voor hotel Huis ter Duin in Noorwijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Noordwijk

De Amerikaanse president Barak Obama verblijft tijdens de aankomende nucleaire top in Noordwijk in hotel Huis ter Duin. Dit hebben bronnen woensdag tegenover RTL Nieuws gemeld.

Naar aanleiding van de Nuclear Security Summit (NSS) die op 24 en 25 maart 2014 plaatsvindt in het World Forum in Den Haag, worden er veiligheidsrisicogebieden aangewezen en zullen er in het gehele land extra grenscontroles worden gehouden. 

Voor een veilig en ongestoord verloop van deze internationale top worden veiligheidsrisicogebieden aangewezen. Daarmee wordt het in die gebieden mogelijk om preventief strafrechtelijk op te treden wanneer er aanwijzingen zijn voor voorbereidingen van een terroristisch misdrijf. De aanwijzing is vrijdag in een Staatsblad gepubliceerd.

Voor de beveiliging van de deelnemers aan deze conferentie wordt gewerkt met een zogenoemd ringenstelsel. In een aantal vastgestelde aaneensluitende ringen worden maatregelen genomen ter bescherming van de veiligheid van de deelnemers.

Deze systematiek is niet alleen van toepassing op het World Forum en de Internationale Zone te Den Haag, maar ook op de hotels, de luchthavens, paleis Huis ten Bosch en op de wegen die tijdens de internationale top zullen worden gebruikt.

De selectie heeft plaatsgevonden op basis van dreiging en risico en is tot stand gekomen in overleg met het betrokken lokaal bevoegd gezag, de politie en het openbaar ministerie.

De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied draagt als onderdeel van het samenstel van veiligheidsmaatregelen bij aan de vermindering van de kans op aanslagen. Het maakt preventief strafrechtelijk optreden mogelijk als daar aanwijzingen toe zijn.

Met de aanwijzing van de in de bijlage genoemde gebieden wordt de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen binnen de veiligheidsringen in aanloop naar en tijdens de conferentie verder verhoogd. De aanwijzing van de gebieden is van kracht voor de periode van 1 maart 2014 tot en met 1 april 2014.

Veiligheidsrisicogebieden:
– World Forum – Internationale Zone te Den Haag
– Aanrijdroute NSS
– Huis ten Bosch te Den Haag
– Huis ter Duin en de Hotels van Oranje te Noordwijk
– Kurhaus te Den Haag
– Toegevoegde gebieden rondom Luchthaven Schiphol
– Okura hotel te Amsterdam


Extra grenscontroles
Een van de andere maatregelen is de tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de Schengenbinnengrens op grond van artikel 23, eerste lid en artikel 24 van de Schengengrenscode (Verordening 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad).

De herinvoering van controles aan de binnengrens zal op een flexibele basis door de grensbewakingsautoriteiten worden uitgevoerd. Dit betekent dat de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie op basis van informatie en steekproefsgewijs op of bij bepaalde grensovergangen in Nederland persoonscontroles zullen uitvoeren.

Deze controles worden op basis van vooraf verzamelde informatie vanonder meer de Koninklijke Marechaussee, de politie, buitenlandse autoriteiten en internationale organisaties uitgevoerd.

Dit kan gevolgen hebben voor personen die Nederland willen in- en uitreizen. De Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie kunnen in de periode 14 tot en met 27 maart 2014 reizigers controleren aan de binnengrenzen met België en Duitsland, op de waterwegen én op de aangewezen luchthavens bij de gates van inkomende intra-Schengenvluchten.

Doordat er grenscontroles worden uitgevoerd, kan aan mensen die Nederland inreizen vanuit een ander Schengenland worden gevraagd een geldig reisdocument te tonen, dat kan zijn een geldige identiteitskaart of paspoort en voor zover nodig een geldig visum of ander verblijfsdocument. De reizigers en burgers zijn op grond van de Europese regelgeving verplicht om hieraan mee te werken.

Door de grenscontroles op flexibele basis en informatie gestuurd uit te voeren, wordt getracht het normale verkeer en de reizigers zo min mogelijk te hinderen. In de bijlage worden de grensovergangen en doorlaatposten weergegeven waar controles kunnen worden uitgevoerd.