vrijdag, 22. augustus 2014 - 14:37 Update: 22-08-2014 22:00

'Om lasten te verlichten en werkgelegenheid te stimuleren trekt kabinet 500 miljoen uit'

'Kabinet wil 500 miljoen uittrekken voor lastenverlichting'
Foto: Archief EHF
Den Haag

Om de werkgelegenheid te stimuleren wil het kabinet 500 miljoen euro uittrekken om de lasten te verlichten. Met dit geld worden de tarieven van de eerste schijf van de inkomstenbelasting te verlagen. Volgens het NRC Handelsblad gaan allen die inkomstenbelasting betalen hiervan profiteren.

Naast lastenverlichting wil het kabinet in de Rijksbegroting van 2015 375 miljoen euro extra uitrekken voor ontwikkelingshulp. Hiermee wil men noodhulp gaan financieren en opvang van vluchtelingen in de regio betalen.

Defensie krijgt in de begroting 50 miljoen extra. Dit zal in de jaren daarna oplopen naar 100 miljoen euro.

De verwachting is dat de begrotingsonderhandelingen, waar naast de VVD en PvdA de oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie aan deelnemen, volgende week afgerond kunnen worden.